Literárny týždenník 11 – 12/2018

Literárny týždenník 11 – 12/2018

Literárny týždenník 11 – 12 z 28. marca 2018 prináša:

POÉZIA

* Jana Štefánia Kuzmová. Veľkonočné reminiscencie (úryvok)

ESEJ

* Pavol Dinka: Novodobé chrámy: Esej o hľadaní ľudskej „spásy“ a o podvedomej túžbe „zabúdať“ na vlastné hriechy

AKTUALITY

* Jana Borguľová: Stretnutie so študentmi, vedením Univerzity Mateja Bela a priaznivcami slovenskej literatúry v Banskej Bystrici: Vydavateľský deň SSS

* M. D.: Satira v službách diplomacie

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

PREDPLATNÉ A ODBER/PODPORA

*  Dve percentá pre Literárny týždenník a Spolok slovenských spisovateľov 

* Predplaťte si Literárny týždenník

KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE

* Ľudovít Števko: Hra o moc

* Branislav Fábry: Prezidentské voľby v Rusku

* František Škvrnda: Trumpove personálne rošády

TÉMA: VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY A LITERÁRNY TÝŽDENNÍK

ANKETA K 25. VÝROČIU VZNIKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A 30. VÝROČIU ZALOŽENIA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

V MENE VÝZNAMNÝCH JUBILEÍ

* V tomto roku si pripomíname dve významné výročia – 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky (1. 1. 1993) a 30. výročie vzniku Literárneho týždenníka (september 1988). Týmto jubileám sa budeme v našom časopise venovať po celý rok v rámci rozličných publicistických a literárnych foriem. Články na danú tému očakávame najmä od našich stálych priaznivcov a prispievateľov. Na úvod sme sa obrátili na čitateľov so žiadosťou o odpovede na tri anketové otázky (odpovede budeme uverejňovať na pokračovanie aj v ďalších vydaniach LT):

1. Čo pre vás znamenal vznik samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993?
2. Naplnila samostatná slovenská štátnosť vaše očakávania a čo jej želáte do ďalších rokov?
3. Ako vnímate zástoj Literárneho týždenníka v národnoemancipačných zápasoch a v podpore štátotvorných úsilí Slovákov od jeho vzniku v roku 1988 do vzniku samostatnej SR i pri upevňovaní jej štátnosti až do súčasných dní?

Na otázky odpovedali:
* Ondrej Mrlian, architekt, Hybe
* Ján Lazar, univerzitný profesor práva
* Ľudovít Števko, publicista, Bratislava
* Etela Farkašová, spisovateľka, vysokoškolská pedagogička
* Svetozár Krno, profesor UKF v Nitre
* Ľubomír Pajtinka, šéfredaktor mesačníka Rodina a škola, Bratislava
* Jozef Hlušek, elektroinžinier, dôchodca, Čadca
* Vladimír Láska, dôchodca, Skalica

* Odpovede spisovateľa ANTONA HYKISCHA na naše anketové otázky: Splnenie dávneho sna

TÉMA: SVIEČKOVÁ MANIFESTÁCIA

* Stanislav Bajaník: O slovenskom martýriu

HUDBA/DIVADLO

* Terézia Ursínyová: Na okraj koncertu Dany Šašinovej a Stanislava Zamborského: Klavírni virtuózi

* Milan Polák: Hra o Dubčekovi a jeho dobe v Divadle Aréna: O minulosti a jej presahoch do súčasnosti

POLEMIKA

* Jano Rácz: Čosi o recenziách a analýzach

REPORTÁŽ/HISTÓRIA

* Milan Vároš: Prezident sa ospravedlnil, trpkosť národa zostala... (Z pripravovanej knihy Osudy korunovačných klenotov a šperkov panovníkov vo víre dejín, ktorá vyjde v Kultúrno-literárne akadémii, n. o., koncom roka 2018)

VIZUÁLNE UMENIE

PREZENTÁCIE V 35-ROČNEJ TURČIANSKEJ GALÉRII

JUBILEUM/REFLEXIA/PROFIL

* Podujatia k výročiu

* Galandovské línie ticha

* Tóthove sediace plastiky

SPRÍTOMNENIE NEZNÁMEHO

* O fotografovi Jánovi Galandovi

(Stranu pripravil DUŠAN MIKOLAJ.)

ROZHOVOR

S MIROSLAVOM LISINOVIČOM, autorom modelov sakrálnych stavieb: O slovenských Kostoloch a kalváriách (zhovára sa Pavol Kall)

RECENZIA

* Ľuboš Jurík: O potrebe spomienok (MIKLOŠKO, Jozef: Ľudia a doba z môjho života. Bratislava: Marenčin PT, 2017)

POÉZIA

* Milan Zelinka: Rozčarovanie

LITERATÚRA/JUBILEUM

* Anton Blaha: K sedemdesiatinám spisovateľa DUŠANA MIKOLAJA: Kysucký literárny pútnik

* Dušan Mikolaj: Nejubilejné pripomenutie

RECENZIE

* Jozef Špaček: Viac ako obhajoba alebo (Ne)stratená generácia (BLAHYNKA, Milan: Byla jednou jedna... básnická generace takzvaných pětatřicátníků: Disertatio apologetica. Praha: Futura, 2017)

* Eva Fordinálová: Živá voda spod Tatier (ŠVENKOVÁ, Viera: Modrý encián. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018)

* Jaroslav Rezník: S pridanou hodnotou aktuálnosti. (ČINČURÁK, Samuel: Tajní vrahovia. S odbornou štúdiou Jána ALÁČA O jednodetstve. Krná: Vydavateľ Miloš Hric a Múzeum sestier Royových Stará Turá, 2017)

* Zvonko Taneski: Hlboké vnímanie precítených svedectiev (KULIHOVÁ, Alica: Arytmia duše. Bratislava: Perfekt, 2016)

* Zdenka Valentová-Belićová: V metafyzickom priestore poézie je ticho ako v lekárni (Dragan Jovanović Danilov: Moje presné vidiny. Preložil Martin PREBUDILA. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, Báčsky Petrovec: SVC, 2015)

* Andrej Tušer: Hlas srdca i viac (LEIKERT, Jozef – MACKOVÁ, Mária: Hlas srdca osobnosť výnimočného slovenského chirurga Jaroslava Simana. Bratislava: Luna, 2015)

* Jozef Čertík: Husák z Vyšehradu (Michal Macháček: Gustáv Husák. Praha: Vyšehrad, 2017)

* Viliam Apfel: S vôňou diaľav (Dušan Deák, Róbert Gáfrik, Anna Rácová: Farebná India. Bratislava: Perfekt, a. s., 2017)

* Vladimír Michalička: Trenčianske múzeum sa predstavuje (Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Autori: pod vedením predsedu redakčnej rady. Mgr. Petra Martiniska. Trenčín: Trenčianske múzeum, 2017)

KALEIDOSKOP DOMÁCEJ A ZAHRANIČNE J LITERATÚRY

SLOVO O SLOVE

* Igor Válek: Do Mikuláša (aj) za literatúrou

KNIHA (DVOJ)TÝŽDŇA

* Igor Válek: Naozaj motivačný životopis (BÉREŠ, Imrich – VESELÁ, Táňa: Keď život skúša. Bratislava: Ikar, 2018)

LITERÁRNE OZVENY

* Pavol Dinka: Beethoven a Múza

SPOMIENKA/VÝROČIE

* Marián Šimkulič: Čižmárik mal Sninu rád

NAJPREDÁVANE JŠIE KNIHY

* TOP 10 podľa kníhkupectva Christiania, Námestie sv. Egídia 27/65, Poprad

POZVÁNKY NA LITERÁRNE PODUJATIA

SERVIS

ZO ŽIVOTA SSS

* Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – apríl 2018
* 1. 4. 1948 – Ľubomír Olach (70)
* 3. 4. 1953 – Dana Janebová (65)
* 3. 4. 1973 – Anna Matuláková (45)
* 14. 4. 1938 – Viktor Timura (80)
* 22. 4. 1943 – Marian Mark Stolarik (75)
* 27. 4. 1963 – Katarína Mikolášová (55)
* 27. 4. 1953 – Ružena Smatanová (65)
* 29. 4. 1938 – Albert Šmihula (80)

JUBILEUM

* Redakcia: ĽUBO OLACH sedemdesiatnik

PODUJATIA

* Jana Borguľová: Skončil sa XXII. ročník festival Literárna Banská Bystrica 2018: Bohaté priehrštie podujatí

* Slovenska literatúra na Viedenskej univerzite (ez)

* Zlata Matláková: V Trnavskom divadle predstavili Muža z mora

* Radislav Kendera: Z literárnych podujatí v Ružomberku

NEKROLÓG

* Zomrel Jozef Michalov (* 14. 7. 1933 – † 15. 3. 2018)

NOVINKY VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVEN SKÝCH SPISOVATEĽOV

* Jean Arthur Rimbaud: V šestnástich rokoch muž (rozšírený výber z poetickej tvorby). Rozmery: 130 x 180 mm, 159 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-011-6. Cena: 8,90 €

* Czesłav Miłosz: ÚDOLIE ISSY. Rozmery: 145 x 215 mm, 239 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-019-2. Cena: 10,90 €

PREČÍTAJTE SI

* Na www.noveslovo.sk (11. 3. – 20. 3. 2018)

LiTERÁRIUM

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Milan Kupecký: Aforezy; Minidialógy súčasnosti; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Alexander Scholz: Nie každý deň je nedeľa

* Jozef Čertík: Marcové myšlienky: Výnimoční; Titulok týždňa; Inovácia (SK)

* Ján Čomaj: Holé vety

* Milan Hodál: Pravda a láska

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

Milan Zelinka: Udalosti ostatných dní...

Milan Kenda: Zopár postrehov

ILUSTRÁCIE V DVOJČÍSLE

Martin Kellenberger: Veľká noc, Natália Murat-Oravcová, Ľubomír Kotrha, Peter Gossányi

Hlavný partner vydania Literárneho týždenníka č. 11 – 12/2018: Fond na podporu umenia.