Literárny týždenník 17 – 18/2018

Literárny týždenník 17 – 18/2018

Literárny týždenník 17 – 18 z 9. mája 2018 prináša:

ÚVODNÍK

* Dušan Mikolaj: Smrť ako prápor?

ESEJ

* Pavol Dinka: Esej o inšpiráciách z Lavoisierových zrkadiel (podľa Umberta Eca): TINA a jej mystifikátori...

AKTUALITY

* Kniha o ľudských koreňoch a väzbách (z prezentácie románu VIERY BENKOVEJ Tri ženy, dvaja muži a ja... v Bratislave)

* Zlata Matláková: Trnavská poetika v treťom roku svojho trvania: Dve zaujímavé stretnutia

* Premiéra filmu Sobibor

* Lýdia Galbičková: Spoločenstvo Ladislava Hanusa

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

PREDPLATNÉ A ODBER

* Predplaťte si Literárny týždenník

KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE

* Ľudovít Števko: Ohliadnutie za „revolúciou“

* Branislav Fábry: Priateľstvo či rivalita?      

* František Škvrnda: Hra s kórejskými premenami

TÉMA: MARTIN KUKUČÍN

* Mária Rapošová: Neuveriteľný príbeh pohrebu a sochy MARTINA KUKUČÍNA

DIVADLO/HUDBA

* Jana Nežatická: Svetová klasika HONORÉ DE BALZACA, prenikavého analytika spoločenského života na doskách nitrianskeho divadla: Neopätovaná láska otca Goriota

* Terézia Ursínyová: K deväťdesiatinám hudobného skladateľa PAVLA ZELENAYA: Muž, ktorý rozdáva radosť a poznanie

* Katarína Koláriková: Predstavenie je venované pamiatke JÚLIUSA SATINSKÉHO a JAROSLAVA FILIPA: Na fašírky mi nesiahaj

PUBLICISTIKA

* Dušan Mikolaj: Glosa (ne)fejtónová

POÉZIA

* Milan Zelinka: Balada

VIZUÁLNE UMENIE

ZAUJÍMAVOSTI ZO SLOVENSKÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA/GALÉRIA

* Janka Martincová: Návrat MILANA LALUHU do Mičinej

OCENENIA

* Národná reštaurátorka (Životné jubileum MÁRIE SPOLOČNÍKOVEJ)

* Bačove púštne inšpirácie (Žilinský fotograf VLADO BAČA)

VÝSTAVA

* „Obrazopísmový“ svet

OBCHOD S UMENÍM

Marián Šimkulič: Falzifikáty z aukčných siení na burzy?

ROZHOVOR

* Rozhovor s jubilujúcim publicistom, spisovateľom a rozhlasovým autorom EMILOM BENČÍKOM: Perom a mikrofónom (Zhovára sa Ladislav Švihran)

FEJTÓN

* Igor Kšiňan: Stratený s dží pí es...

ČÍTANIE/PRÓZA

* Pavol Vitek: Bol to môj otec

POÉZIA

* Len vtedy si básnikom (Súčasný ruský básnik VALERIJ CHAŤUŠIN, * 1948)

* Valerij Chaťušin:  Len vtedy; A znova;Do môjho domu; V letnom lese; V parku si lístie nežne šelestí; Pod jarným dažďom; Akoby vôbec neboli; Čas s nami stále zostáva; Večer už dýcha letnými vôňami

(Portrét Valerija Chaťušina pripravil a verše prebásnil Jaroslav Rezník.)

RECENZIE

* Zlata Matláková: Antológia zasvätená detstvu (Pehavá Hruška: Výber z poetickej tvorby pre deti slovenských autoriek zo Slovenska, Srbska a Rumunska. Zostavili Viera BENKOVÁ a Etela FARKAŠOVÁ. Báčsky Petrovec: vydavateľstvo Matice slovenskej v Srbsku, 2017)

* Goran Lenčo: Dni počas nocí (DOBIÁŠ, Rudolf : Noci a dni. Bratislava: OZ Hlbiny, 2016)

* Hana Košková: Čarovanie s príbehmi, rozprávkami a figliarstvom (GLOCKO, Peter: Čarovala Anička, šalamúnska hlavička. Ilustrácie: Martin Kellenberger. Bratislava: Daxe, 2018)

* Viliam Apfel: „Budovateľské“ roky (ROGULOVÁ, Jaroslava, a kol.: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XIIIc.: Slováci a nástup k socializmu. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2017)

* Lenona Štiblaríková: Antiutópia o ľudstve pred zrútením civilizácie (SALMELA, Alexandra: Antihrdina. Bratislava: Artforum, 2017)

*  Lenka Mihová: Architekt svitajúcich časov (HUBA, Peter: Architekt svitajúcich časov Blažej Félix Bulla. Martin: Matica slovenská, 2017)

* Lenka Mihová: Nový pohľad na cyrilo-metodskú tradíciu (MAČALA, Pavol: Náčrt personalizmu Slovanov: Príspevok k anatómii východných pľúc Európy sv. Jána Pavla. Bratislava: Post Scriptum, 2015)

KALEIDOSKOP DOMÁCEJ A ZAHRANIČNEJ LITERATÚRY

SLOVO O SLOVE

* Igor Válek: Za pestrou jarnou kyticou do Martina (Slovesná jar, 5. – 8. 6. 2018)

KNIHA (DVOJ)TÝŽDŇA

* Igor Válek: Oslava svetovej literatúry (ALLENDEOVÁ, Isabel: Dom duchov. Prekladateľka: Jarmila Srnenská, Bratislava: Slovart, 2018)

LITERÁRNE OZVENY

* Dušan Tropp: Nezabudnuteľný podvečer s Gerdžikovom (Prezentácia slovenského prekladu autobiografie

OGŇANA GERDŽIKOVA Nebol som politikom v Bratislave)

KLUBOVŇA

* Gabriel Németh: Zamyslenie nad literárnymi klubmi

NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY

* TOP 10 v sieti kníhkupectiev Martinus

POZVÁNKY NA LITERÁRNE PODUJATIA

SERVIS

ZO ŽIVOTA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Vznikla nová odbočka SSS v Prešove

* Odbočka SSS v Košiciach s novým výborom aktuality

AKTUALITY

* Mladá slovenská poviedka 2018 (XV. ročník celoštátnej literárnej súťaže mladých autorov v Dolnom Kubíne)

* Ivana Jančulová: Kniha Horného Považia 2017

* Skalského Z dvoch brehov v Prešove (O prezentácii knihy VLADIMÍRA SKALSKÉHO Z dvoch brehov – Verše zo slovenskej Prahy)

* Literárny Lučenec 2018

* Marián Servátka: O jednej básni

NOVINKA VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Iveta Zaťovičová: PRÍĎ V MÁJOVÚ NEDEĽU. Rozmery: 125 x 195 mm, 239 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-020-8. Cena: 13,90

PREČÍTAJTE SI

* Na www.noveslovo.sk

LiTERÁRIUM

* Milan Kenda: Vízie bez provízie

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Ivan Kupka: Rozprávky: Rozprávka bez Červenej čiapočky; Rozprávka o soli nad zlato; Úradnícka rozprávka o troch grošoch; O Popoluškinej črievičke

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Milan Kupecký: Aforezy

* Ján Čomaj: Holé vety; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Ján Grešák: Hadím jazykom: Erotické hole; Tučná klebetnica; Zálohuj sex na disk; Extra potencia

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Milan Zelinka: Démon nesúhlasu

* Eva Šilhárová, Limbach: Rok dlhší ako storočie

 

Kresby: Ľubomír Kotrha

Hlavný partner vydania Literárneho týždenníka č. 17 – 18/2018: Fond na podporu umenia.

Vydanie LT č. 17 – 18/2018 sa realizovalo vďaka finačnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.