Literárny týždenník 13 – 14/2018

Literárny týždenník 13 – 14/2018

Literárny týždenník 13 – 14 z 11. apríla 2018 prináša:

ÚVODNÍK

* Dušan Mikolaj: Domov a svet

ESEJ

* Ján Čomaj: Zopár malých úvah pre druhý polčas vlády

AKTUALITY/GLOSA

* Exotická prezentácia knihy Kód 1 v hindčine: Jozef Banáš prednášal v Indii (-ts-)

* Jaroslav Rezník, čestný predseda SSS: Slovo k ankete Literárneho týždenníka

* Jana Štefánia Kuzmová: Píšete nám...

* Knihy pre rómske deti (kug)

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

* Ján Benko: Umenie manipulácie

KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE

* Ľudovít Števko: Sasanka a Sulíkova kniha reforiem

* František Škvrnda: Na Ukrajine nič nové – len horšie

TÉMA: VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY A LITERÁRNY TÝŽDENNÍK

* Rozhovor s Dr. h. c. prof. JUDr. JAROSLAVOM CHOVANCOM, CSc., na tému 25. výročia vzniku Slovenskej republiky a 30. výročia založenia Literárneho týždenníka: Slovensko – príjemný domov pre všetkých obyvateľov (zhovára sa Pavol Dinka)

* Július Handžárik: Ignorované historické dátumy a výročia

* Jozef Bobák: Prijatie zákona o česko-slovenskej federácii v roku 1968 – významný medzník na ceste k samostatnej Slovenskej republike: Iniciatíva hnutia zdola

ESEJ

* Pavol Dinka: Esej o otváraní a pritváraní dverí historickým faktom a o ich zaraďovaní do kontextov: Historici verzus historici

REGIONÁLNA KULTÚRA

* Mesto Vysoké Tatry – srdce kultúry a turizmu

VIZUÁLNE UMENIE

PREZENTÁCIA VÝTVARNÝCH PRÁC V SLOVENSKÝCH GALERIÁCH

VÝSTAVA

* Miloš Bazovský fotografujúci

JUBILANTI

* Koncepčné spišské profily jubilantov

SOCHÁRSTVO

* Zuzana Sýkorová: Babie leto J. Gaňu

(Stranu pripravil DUŠAN MIKOLAJ.)

ROZHOVOR

* Rozhovor s poetkou, prozaičkou, publicistkou a vydavateľkou DANUŠOU DRAGULOVOU-FAKTOROVOU: To, čo robíme pre deti, robíme pre budúcnosť (zhovára sa Etela Farkašová)

ESEJ

* Jana Šimulčíková: Fuj, feminizmus?

ROZHOVOR

* Rozhovor s jubilujúcim filozofom a kulturológom VIKTOROM TIMUROM: Hľadač pravdy o európskych dejinách (zhovára sa Jaroslav Rezník)

RECENZIE

* Ľuboš Jurík: Videnie sveta Milana Stana (STANO, Milan: Maľba. Bratislava: Štúdio humoru a satiry, 2018, 1. vyd., 208 s.)

* Ivan Jackanin: Rodisko povýšil na ideu. (KOLISNYK, Prokip: Voština mystérií (Čarunka misterij). Prešov: Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku, 2017)

* Zlata Matláková: Nič iné mi nezostáva, len tu žiť (ŠIDLÍK, Marián: Len tu žiť. Košice, Pectus, 2017)

* Marián Klenko: Rozhovory a eseje, fakty a súvislosti. Pavol Dinka: Láska k moci a moc lásky. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017)

* Goran Lenčo: Básnická meditácia (POLIAKOVÁ, Blanka: Verš na notovej osnove: Inšpirované piesňami Leonarda Cohena. Bratislava: Mayor, 2017)

* Jaroslav Rezník: Vzali si do sveta to najcennejšie (Slovenský svetový kalendár na obyčajný rok 2018. 2. ročník. Zakladateľ a šéfredaktor: VLADIMÍR VALENTÍK. Báčsky Petrovec: Slovenský kultúrny klub v Srbsku a Slovenské vydavateľské centrum, 2017)

* Ján Jurčo: Báseň, to som ja! (Július Lomenčík: S hlbokou vierou v človeka (J. Rezník). Bratislava: Slovart, 2017)

* Viliam Apfel: Svet na predaj (LENGOVÁ, Miriam: Remeslo, cech a obchod na Spiši do polovice 17. storočia. Bratislava: Marenčin PT, 2017)

LITERATÚRA/KALEIDOSKOP DOMÁCEJ A ZAHRANIČNEJ LITERATÚRY

SLOVO O SLOVE

* Do Košíc na Punktík (red)

KNIHA (DVOJ)TÝŽDŇA

Igor Válek: Ťuk (ťukov )anie na detského čitateľa (KARPINSKÝ, Peter: Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali. Bratislava: Slovart, 2018)

SPOMIENKA/VÝROČIE

* Peter Cabadaj: Polyhistor z Terchovej na cisárskom dvore (Adam František Kollár)

LITERÁRNE OZVENY

* Igor Válek: Šaliansky Maťko jubiloval

NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY

* TOP 10 podľa www.martinus.sk a zároveň siete predajní kníh Martinus

POZVÁNKY NA LITERÁRNE PODUJATIA

SERVIS

* Jubilant MARIÁN MARK STOLÁRIK (Ľ. J.)

* Helena Rusnáková: Stretnutie so spisovateľkou Beou Bazalovou

* Týždeň slovenského filmu (-ts-)

NOVINKA SPOLKU SLOVENSKÝC SPISOVATEĽOV

* Miroslav Pius: Kronika zabudnutých pocitov (Dejiny našej krčmy). Rozmery: 167 x 227 mm, 251 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8194-049-1. Cena: 9,90 €

NEKROLÓGY/POÉZIA

* Zomrel MICHAL ELIÁŠ (-red-)

* Katarína Pucovská: Za JÁNOM LABÁTHOM

* Ján Labáth: Ty a ja

PREČÍTAJTE SI

Na www.noveslovo.sk

LiTERÁRIUM

* Emil Poláčik: Balady: Evergreenová; Podržtašková; Oscarovská; Vládna

* Ján Grešák: Hadím jazykom: Vojenské stratégie; Obstarávania a tendre; Neverejný boss; Krutovláda

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Milan Kupecký: Aforizmy; Športové; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Imrich Kupecký: Vysypané z vrecka: Taktné inkognito; Moderný dôchodca; Úklady; Neskromný; Hurá

* Alexander Scholz: Výroky neznámych: Inteligent; Maloverný; Globalista

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Jozef Šelestiak: Nič nové pod slnkom

* Margita Kániková: Polčas rozpadu?

* Jozef Králik: Postreh z námestia...

 

Kresby: Ľubomír Kotrha

 

PRÍLOHA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

LiteraTÚRA

Príloha Literárneho týždenníka pre slovenskú pôvodnú a prekladovú literatúru. Číslo 1/2018

ÚVODNÍK/LITERÁRNE PODUJATIA

* Redakcia: Živý priestor pre literárnu tvorbu

* Stretnutie s poprednými bulharskými, českými, slovenskými a srbskými spisovateľmi vo Vysokých Tatrách a podhorí: Tatranská literárna jar 2018

* Prezentácia antológie súčasnej poézie k 100. výročiu vzniku prvej ČSR: Refrény času v Tatrách

POÉZIA

BULHARSKÁ REPUBLIKA

Bojan Angelov: Dunaj pri Štúrove

Atanas Zvezdinov: Luk

ČESKÁ REPUBLIKA

* Jan Kunze: Anjeli Nášho Mesta

* Alois Marhoul: Prečo majú anjeli krídla

* Zdeněk Lebl: Šalupa noci tej; Keď nula k nule ľne

* Lydie Romanská: Dážď; Otvoriť kufor

* Alena Vávrová: Spím v spráchnivene j bárke

(Blok českej poézie preložil a prebásnil Štefan Cifra.)

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

* Miroslav Bielik: Bratislava a Praha; Chôdza

* Boris Brendza: A prišla...

* Štefan Cifra: Obklopujeme sa

* Miroslav Demák: To; Apríl (Mackbeth)

* Ingrid Lukáčová: Neláska v kruhu; Možno

* Margita Ivaničková: Trúfalosť

* Peter Mišák: Nechcite tieto verše

* Jozef Mokoš: Písanie(é) do snehu

* Ján Tazberík: Podunajská elégia

* Igor Válek: Čakanie na leto

SRBSKÁ REPUBLIKA

* Veselin Mišnić: Púštna uspávanka

* Dragan Jovanović Danilov: Orol a dieťa alebo čo mi povedal otec na smrteľnej posteli

(Zo srbčiny preložil a prebásnil Miroslav Demák)

* Jeremija Lazarević: Kľúč od rozostavanému domu

(Zo srbčiny preložil a prebásnil Martin Prebudila.)

(Blok poézie prílohy LT pripravil Štefan Cifra.)

PRÓZA

* Ján Čomaj: Diplomat (Z pripravovanej knihy Knieža Matúš o slovenskom historikovi Matúšovi Kučerovi)

* Milan Zelinka: List druhý (Z pripravovanej zbierky próz Blízke diaľavy.)

* Peter Valo: So srandou na večné veky a nikdy inak (Z pripravovanej knihy poviedok Spovedné tajomstvo)

* Katka Koláriková: Mirandina pečať

* Milka Zimková: Išla sova na tanec...; Nerieš to (Z pripravovanej knihy Nerieš to)

* Iveta Zaťovičová: Tancovala jednu zimu (Z pripravovanej prozaickej knihy)

* Jozef Kolár: Telefonista

(Blok prózy prílohy LT pripravil Igor Válek.)

PREDPLATNÉ A ODBER/PODPORA

* Dve percentá pre Literárny týždenník a Spolok slovenských spisovateľov

* Predplaťte si Literárny týždenník

 

(LiteraTÚRA. Príloha Literárneho týždenníka pre slovenskú pôvodnú a prekladovú literatúru. Číslo 1/2018. Vychádza štvrťročne ako osobitná príloha Literárneho týždenníka (LT), časopisu Spolku slovenských spisovateľov. Vyšlo v rámci LT 13 – 14 z 11. 4. 2018.  Redakcia LT: Pavol Dinka, šéfredaktor, Štefan Cifra, Dušan Mikolaj, zástupcovia šéfredaktora, Igor Válek, zodpovedný redaktor prílohy LiteraTÚRA.)