Vhodnosť elektronických dokumentov na publikovanie v Literárnom týždenníku

26.10.2014 18:38

 

1. FOTOGRAFIU, ILUSTRÁCIU naskenujte s rozlíšením minimálne 300 dpi, MENEJ KVALITNÝ DOKUMENT – napr. starú fotografiu, historickú listina a pod. – naskenujete s rozlíšením 600 dpi.

2. Pred fotografovaním elektronickým fotoaparátom NASTAVTE vyhovujúcu KVALITU ROZLÍŠENIA FOTOGRAFIÍ (viac informácií nájdete v časti Tlačová kvalita elektronických dokumentov).

 

Poznámky:

1) Elektronický fotoaparát, ktorým chcete fotografovať, by mal mať rozlíšenie minimálne 6 megapixelov, čo zabezpečí pri nastavení najväčšieho rozlíšenia fotografiu v tlačovej kvalite (300 dpi) s rozmerom 2100 dpi x 2857 dpi (šírka x výška), t. j. s rozmerom 21 cm x 28,57 cm (t. j. cca formát A4).

2) Fotografie vyhotovené mobilmi, tabletmi alebo notbookmi majú spravidla zníženú kvalitu, nevhodnú na publikovanie v tlači.