Tlačová kvalita elektronických dokumentov

26.10.2014 18:36

 

1. Na DOSIAHNUTIE TLAČOVEJ KVALITY fotografie alebo ilustrácie určenej na publikovanie je nevyhnutné ROZLÍŠENIE elektronického dokumentu 300 dpi.

2. VEĽKOSŤ ELEKTRONICKÉHO DOKUMENTU (fotografie, ilustrácie) s rozlíšením 300 dpi (t. j. v tlačovej kvalite) napríklad s rozmerom 1200 dpi x 1600 dpi zodpovedá rozmeru fotografie 12 cm x 16 cm (t. j. rozmer v dpi sa delí konštantou 100).

3. PRERÁTANIE KVALITY ELEKTRONICKÉHO DOKUMENTU s rozlíšením 96 dpi NA TLAČOVÚ KVALITU 300 dpi, napríklad fotografie s rozmermi 21 cm x 29,7 cm (= šírka x výška), sa urobí tak, že sa vyráta podiel delením 96 dpi : 300 dpi = 0,32. Týmto podielom sa potom vynásobí šírka dokumentu, t. j. 21 cm x 0,32 = 6,72 cm. Preformátovanie fotografie sa urobí v grafickom editore Adobe Photoshop v položke menu Obraz v časti Veľkosť obrazu... v okne Veľkosť dokumentu tak, že sa zmení šírka na 6,72 cm (výška sa prestaví automaticky sama na 9,2 cm) a  rozlíšenie sa zmení na 300 dpi. Preformátovaná fotografia s rozlíšením 300 dpi a rozmermi  6,72 cm x 9,2 cm je vhodná pre tlač len v uvedenom (alebo menšom) rozmere.

 

Pozrite si aj časť Vhodnosť elektronických dokumentov na publikovanie v Literárnom týždenníku.