Literárny týždenník 2019

Rok 2019, XXXII. ročník

Literárny týždenník 1 – 2/2019

Literárny týždenník 1 – 2 zo 16. januára 2019 prináša: ÚVODNÍK * Pavol Dinka: Mám sen... ANKETA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA O SLOVENSKEJ PÔVODNEJ A PREKLADOVEJ KNIHE: LITERATÚRA OČAMI SPISOVATEĽOV * Štefan Cifra, šéfredaktor Literárneho týždenníka: Vážení čitatelia * Na anketovú otázku redakcie LT...

<< 1 | 2