Literárny týždenník 5 – 6/2019

Literárny týždenník 5 – 6/2019

Literárny týždenník 5 – 6 z 13. februára 2019 prináša:

ÚVODNÍK

* Dušan Mikolaj: Problémy slovenských krajanov

AKTUALITY

* Vyhlásenie Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov: Za kultúrny dialóg...

* Stretnutie s Hviezdoslavom v Trenčíne

* Štefan Cifra, šéfredkator Literárneho týždenníka, správca a administrátor interentových stránok Spolku slovenských spisovateľov: Prezreli ste si vyše 2 000 000 stránok!

* Slovenský vidiek sa mení: Seminár Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a budúcnosti

* Antológia Básnici 2018

OHLAS

* Štefánia Kuzmová: Mám sen alebo bozk tieňu

ODBER A PREDPLATNÉ

* Darujte 2 % z dane pre Literárny týždenník a pre Spolok slovenských spisovateľov

* Predplaťte si Literárny týždenník

ČRTA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ESEJ

* Pavol Dinka: O externalitnom skúmaní pravdy a o hľadaní normatívnej hranice vo viere: Čierne verzus biele (Rimbaudove samohlásky)

POÉZIA

* Jozef Čertík: Čistenie kedysi a dnes: Nadčasová báseň

* Janko Jesenský: Čistenie

ZAMYSLENIE

* Milan Zelinka: Prečo rakúsovi Žobráci?

ANALÝZY A PROGNÓZY/Z DOMOVA A ZO SVETA

* Ľudovít Števko: V prezidentskej kampani nejde do tuhého

* František Škvrnda: Nová hrozba pre Európu

* Branislav Fábry: Ústavný konflikt vo Venezuele

KNIŽNÁ KULTÚRA/HISTÓRIA

* Rudolf Belan: Pred sedemdesiatimi rokmi vzniklo Nakladateľstvo SMENA: Odkrývanie histórie Smeny

DIVADLO/PRÍTOMNOSŤ A MINULOSŤ BRATISLAVSKEJ NOVEJ SCÉNY

* Katarína Kolláriková: Premiéra divadelnej adaptácie slávneho románu Rozum a cit na bratislavskej Novej scéne: Všetkým generáciám

* Bohuslav Rapoš: Čo som prežil v bratislavskej Novej scéne: Rozpomienky na divadelné zákulisie a osobnosti druhej polovice minulého storočia

HUDBA

* Miloš Jurkovič: Úsmevné príhody z pripravovanej knihy Kruhy: O orchestri a dirigentoch

VIZUÁLNE UMENIE/SOCHÁRSTVO

TÉMA: SOCHÁRSKA STATUA 2019

* Iveta Tomašcová: V hľadaní svojej sochy

* Ľubomír Ferko:  Dialógy absolventov z doby temna

Z VÝTVARNÉHO ŽIVOTA

* Zuzana Sýkorová: Premeny ponad konkrétny čas

* Pozvánky na výstavy: Rok 2019 v SNG

(Stranu pripravil Dušan Mikolaj)

OSOBNOSTI/JUBILEUM/LITERATÚRA

* Jozef Čertík: Pripomíname si 170. výročie narodenia velikána slovenskej literatúry PAVLA ORSZÁGHA HVIEZDOSLAVA (* 2. 2. 1849 – † 8. 11. 1921): Hviezdoslav ožíva

* Jozef Čertík: Pokus o interpretáciu básne P. O. Hviezdoslava Čo je človek?

PÔVODNÁ TVORBA/MLADÁ PRÓZA

* Jozef Čertík: Súťaž Tajomstvo atramentu

* Daniel Kupka: Skočiť je jednoduché

MLADÁ POÉZIA

* Adam Kollár: Prelomenie; Prenesenie významu; Do tmy; Najjemnejšie pohyby; Neutíšiš; xxx; Fragmenty II: Dedo; Teplá hnusná klietka

RECENZIE

* Ľuboš Jurík: Príbeh Generála Schwarza v RAF (VITKO, Pavol: Pokoriteľ Alsterufera/The humiliator of the Alsterufer. V slovenskom aj v anglickom jazyku. Preklad: Ľubomír Ondruš. Bratislava: Vojenská podporná nadácia, 2018, 1. vyd., 532 s., ISBN 978-80-972190-2-4)

* Jaroslav Rezník: Nie je to báseň v cudzom jazyku (VAŇATKA, Radovan: Proglas – hlaholika ako Božie písmo. Bratislava: Vlastným nákladom, 2017, 1. vyd., 108 s., ISBN 978-80- 972723-8-8, brož.)

* Hana Košková: Podtext podstatného cez zdanlivé maličkosti (FARKAŠOVÁ, Etela: S predtuchou svetliny. Ilustrácie Květa Fulierová. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., 2018, 1. vyd., 120 s., ISBN ISBN 978-80-8202-047-5)

* Patrik Šenkár: Za udržanie identity a slovenskosti krajanov  (HRKĽOVÁ, Mária Katarína: Zastavenia v čase. Nadlak, Rumunsko: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2018, 282 s., ISBN 978-973-107-128-2)

* Milan Kenda: Keď znova vládla inkvizícia (ŠVENKOVÁ. Viera: Modré obdobie. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., 2018, 1. vyd., 136 s., ISBN 978-80-8202-038-3, viaz.)

* Lenka Mihová: Utrpenie a fénix grékokatolíkov (ĽUPTÁK, Richard: Znovuzrodenie Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968. Prešov: Universum, 2016, 1. vyd., 191 s., ISBN 978-80-89046-96-6)

ZO SVETA LITERATÚRY/KALEIDOSKOP

RECENZIE

* Mária Bátorová: Hviezdoslavove Krvavé sonety v angličtine: Právom máme byť na čo hrdí (HVIEZDOSLAV, Pavol Országh: The bloody sonnets. Preklad poézie a úvodná esej John Minahane. Ilustrácie akad. maliar Dušan Kállay. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2018, 64 s., ISBN 978-80-8119-114-5)

* Ivan Jackanin: Hviezdoslavova hviezda

* Eva Palkovičová: Výnimočný zjav čilskej poézie (HUIDOBRO, Vicente: Skryté pagody a iné básne. Výber a preklad Viera Dubcová. Zodpovedný redaktor Ladislav Franek. Bratislava: Literárna nadácia Studňa, 2018, 1. vyd., 135 s., ISBN 978-80-89207-21-3, brož.)

POÉZIA

* Jaroslav Rezník: Možno sa raz stane (Radomirovi Andrićovi k 75)*

SERVIS

ZO ŽIVOTA SSS

* SÚŤAŽ O CENY SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV (prihlášky do 20. 2. 2019)

* Zlata Matláková: Dvojaký sviatok poézie v Trnave: Benjamín Škreko prezentoval nové knihy

PREČÍTAJTE SME

* Slovenské pohľady 2/2019

* Na www.noveslovo.sk

NOVINKY EDÍCIE MLADÝCH SLOVENSKÝCH AUTOROV ČASOPISU DOTYKY

* Simona Dolníková: POLYCHROMATICKÉ JABLKO. Rozmery: 140 x 160 mm, 84 s., mäkká väzba, ISBN 978-80-8194-103-0. Cena: 5,90 €

* Pavol Ičo: PODCHOD. Rozmery: 140 x 170 mm, 139 s., mäkká väzba , ISBN 978-80-8194-104-7. Cena: 6,90 €

NEKROLÓGY

* Za ANTONOM KRETOM

* Zomrel slovenský exilový spisovateľ IMRICH KRUŽLIAK

LiTERÁRIUM

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Milan Kupecký Aforizmy;

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Zuzana Brnoliaková: Epigramy

* Ján Grešák: Zádrapky

* Zdenka Kalčíková: Zlodemetre;

* Alexander Scholz: Návraty do detstva

* Emil Poláčik: Akademická balada

* Milan Kupecký: Prišlo mi na um...

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* René Pavlík, člen združenia Rastic: Kto bol najväčší Slovák?

* Jozef Hlušek, Čadca:  Teškozlovensko

 

Kresby: Peter Gossányi