Literárny týždenník 23 – 24/2019

Literárny týždenník 23 – 24/2019

Literárny týždenník 23 – 24 z 19. júna prináša 2019

ÚVODNÍK

* Viera Švenková: Ako sa predať?

AKTUALITY

* Výzva slovanských matíc: Štvrtý kongres matíc a inštitúcií slovanských národov: záverečné komuniké

* Bulharskí spisovatelia v Bratislave

* Krameriove ceny 2019

* Zlata Matláková: Odchody a návraty

* Navzdory času

* Dejiny skalickej mestskej reči

FEJTÓN

* Milan Zelinka: Obete kapitalizmu

ČRTA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ODBER A PREDPLATNÉ

* Predplaťte si Literárny týždenník

ESEJ

* Pavol Dinka: Podvolení... sérotonínom

ANALÝZY A PROGNÓZY/Z DOMOVA A ZO SVETA

* Ľudovít Števko: Poinauguračné otázniky

* František Škvrnda: Hlboká moldavská kríza

SLOVESNÁ JAR

* Štefan Cifra: Spolok slovenských spisovateľov na Slovesnej jari v Martine: Literárnym slovom spoza hraníc

DIVADLO

* Jana Nežatická: Zamyslenie nad posolstvom premiér práve sa končiacej divadelnej sezóny v Nitre: Muži bez hraníc

DIVADLO/ROK MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

* Pavol Dinka: Žánrový obrázok zo 165. poetického večera JURAJA SARVAŠA pri sviečkach v Dome kultúry na bratislavských Kramároch:  Pocta ŠTEFÁNIKOVI podľa scenára JURAJA SARVAŠA alebo dramatická epopeja o našom národnom hrdinovi, o jeho živote, odvážnych činoch a životných láskacH

VIZUÁLNE UMENIE

* Marián Šimkulič: Renesančný ideál NIKOLAJA FEĎKOVIČA; Od vzťahu po umelecký prerod (HELMUT BISTIKA) (Stranu pripravil Dušan Mikolaj)

ROZHOVOR

* S výtvarným umelcom, maliarom a autorom koláží JÁNOM JUHANIAKOM: V tvorbe koláží s detskou zvedavosťou (zhovára sa PAVEL KALL)

JAZYKOVEDA/POLEMIKA

* Ján Kačala: O rodovom liberalizme a rodovom fundamentalizme v jazyku

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Martin Vlado: 2018;starší brat; nedeľné otázky; všetko má svoj čas

* Gabriel Németh: Večer pod oknami; Naša jeseň; Nahá v obraze; Zhon veľkomesta

RECENZIA/REFLEXIA

* Pavol Tomašovič: O knihe Margaréta biela: Neprestať myslieť a počúvať (NAGYOVÁ, Petra – WEINWURMOVCVI, Peter a Pavol: Margaréta biela. Bratislava: Slovart, 2019, 1. vyd., 120 s., ISBN 9788055639192)

RECENZIE

* Pavol Tomašovič: Neustále na ceste (BOJNIČANOVÁ, Renáta: Kolovrat. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku. slovenských spisovateľov, 2018, 1. vyd., 134 s., ISBN 978-80-8202-022)

* Mária Bátorová: Interkultúrne vzťahy medzi Východom a Západom (GÁFRIK, Róbert: Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre. Bratislava: VEDA, 2018, 1. vyd., 140 s., ISBN 978-80-224-1635-1)

* Anna Sláviková: Novinky zo Štefánikovho života (REZNÍK, Jaroslav: Slovensko sa prebije, lebo sa prebiť chce: Rozprávanie o životných osudoch Milana Rastislava Štefánika k storočnici tragickej smrti. Samostatná príloha Slovenských národných novín. Bratislava: Matica slovenská – Vydavateľstvo, 2019, 20 s.)

* Lenka Mihová: Slováci po šírom svete (Cestopisné denníky zblízka i zďaleka, z monarchie i republiky. Molda, Rastislav – Golián, Ján (editori). Banská Bystrica: Society for Human studies, 2018, 286 s., ISBN 978-80-972913-1-0)

* Viliam Apfel: Pod zástavou prorokovou (DVOŘÁK, Pavel: Stopy dávnej minulosti 9. Budmerice: Vydavateľstvo RAK, 2018, 1. vyd., 261 s., ISBN 978-80-85501-70-4)

* Ivan Jackanin: Cesta k slobode (PLJUŠČ, Leonid: Na karnevalu dějin. Preklad Martin Vrba. Praha: Nakladatelství Triáda, 2018, 1. vyd., 540 s., ISBN 978-80-7474-232-3)

ZO SVETA LITERATÚRY/RECENZIE

* Štefan Cifra: Slovensko-bieloruské kontexty (TRUS, Mikola: Kupalovskija adrasy u Slovakii /Kupalovské adresy na Slovensku/. Minsk, Bielorusko: Medysont, 2018, 1. vyd., 284 s., ISBN 978-985-7136-99-5)

* Zlata Matláková: Šesť slovenských poetiek (DUDAŠ, Ana: Svetlosti sabranja: Izbor iz poezije slovačkich i srbske pesnikiňe. Petrovac na Mlavi (Srbsko): Majdan, 1. vyd., ISBN 978-86-85413-92-6. Edícia Klub milovníkov knihy)

NEKROLÓGY

Ivan Jackanin: Odišli tri osobnosti: Zomrel JOZEF ZBIHLEJ (* 1938 – † 2019).); Sme zlými žiakmi...?: JURIJ MUŠKETYK (* 1929 – † 2019); Od Karpát k stepi: DMYTRA KREMIŇA  (* 1953 – † 2019)

SERVIS/ZO ŽIVOTA SSS

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – júl 2019

* 4. 7. 1949 – František Rojček (70)
* 5. 7. 1944 – Dalimír Hajko (75)
* 8. 7. 1964 – Eva Vitézová (55)
* 9. 7. 1939 – Ivan Szabó (80)
* 10. 7. 1944 – Ján Marcinko (75)
* 12. 7. 1929 – Pavel Hamžík (90)
* 15. 7. 1944 – Ireney Baláž (75)
* 16. 7. 1924 – Július Pašteka (95)
* 21. 7. 1934 – František Juriga (85)
* 23. 7. 1944 – Ivan Kučma (75)
* 24. 7. 1949 – Ľudovít Šrámek (70)
* 31. 7. 1969 – Alena Kanásová (50)

AKTUALITY

* R. A. Ružomberský: Ružomberská Trojruža už medzinárodná

* Dáša Machalová: Mecenáš dobrej knihy (PETER KOREC)

NEKROLÓG

* Navždy nás opustil GUSTÁV RUMÁNEK, člen SSS

NOVINKY SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV A VYDAVATEĽSTVA SSS

* Lucian Alexiu: Svetlo z diaľky. Rozmery: 145 x 215 mm, 108 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8194-105-4. Cena: 6,90 €

* Milan Zelinka: Na okraj kultúry, na okraj života. Rozmery: 135 x 205 mm, 224 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-082-6. Cena: 9,90 €

PREČÍTAJTE SI

* Slovenské pohľady 6/2019

* Na www.noveslovo.sk

LiTERÁRIUM

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Milan Hodál: Epigramy: Z našej gastronómie; Poctivá práca; Perpetuum mobile

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Milan Kupecký: Aforezy; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Alexander Scholz: Drobné úvahy

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Emil Poláčik: Správa z tlače

* Ján Grešák: Zádrapky

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Dušan Klimo: Kto chce, nájde spôsob, kto nechce, hľadá dôvod alebo Prečo volebný zákon SR robí zo zahraničných Slovákov voličov druhej triedy

* Henryk Lahola: Zaujímavá stručná informácia z Českej republiky: Bráňme normálny svet!

 

Kresby: Ľubomír Kotrha