Literárny týždenník 7 – 8/2019

Literárny týždenník 7 – 8/2019

Rozšírené vydanie Literárneho týždenníka 7 – 8 z 27. februára 2019 prináša:

ÚVODNÍK

* Štefan Cifra: Najväčší Slováci

RIPORT

* Pavol Dinka: Schody návratov: Z prezentácia knihy Rudolfa Schustera

ZO ŽIVOTA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

Miroslav Bielik, predseda SSS: Dom slovenských spisovateľov pred obnovou

AKTUALITY

* Udelili Ceny Fra Angelica

ČRTA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ESEJ

* Pavol Dinka: O hľadaní (dis)harmónie medzi individuálnym záujmom a verejným blahom: Katarzia v osamelosti

ANALÝZY A PROGNÓZY

* Ján Čomaj: Hrozivé mračno nad našou budúcnosťou

* František Škvrnda: Trumpove patálie s múrom

REPORTÁŽ/HISTÓRIA/ARCHEOLÓGIA

* Viktor Timura: Historický exkurz po zarastených chodníkoch a stopách predkov: Ku kultovému Oltárkameňu

DIVADLO, FILM

* Vladimír Blaho: Na okraj filmu Alfonsa Cuaróna Roma: Mexiko verejné i súkromné

* Mária Bátorová: Premiéra novej divadelnej hry: Bjørnstjerne Bjørnson a Slovensko

* Bohuslav Rapoš: Rozpomienky na divadelné zákulisie a osobnosti druhej polovice minulého storočia: Čo som prežil v bratislavskej Novej scéne (II)

PRÁVO/POLITOLÓGIA

* Jaroslav Chovanec: O voľbe prezidenta Slovenskej republiky

ESEJ/SOCIOLÓGIA

* Pavol Tomašovič: Starosť o spoločenstvo

ESEJ/FILOZOFIA

* Etela Farkašová: :Niekoľko myšlienok o knihe OTAKARA ANTOŇA FUNDU: K filosofii náboženství, Karolinum, 2017: O zmysle života/o živote ako zmysle

VIZUÁLNE UMENIE/VÝTVARNÍCTVO

* Dušan Mikolaj: Textile art of today: Niťami ponad kontinent

ŽIVOT VÝTVARNÉHO UMENIA

* Janka Martincová: V krajinách maliarov M. B.

* Prerušený príbeh Františka Hübla

* Zuzana Sýkorová: Knižná kultúra

* Dvakrát od Brunovských

* Anjelsky u anjela

ROZHOVOR/ENVIROMENTALISTIKA

* Zhovárame sa s environmentalistom MICHALOM KRAVČÍKOM: Slovenskej krajine podrezávame žily (zhovára sa Tatiana Jaglová)

REPORTÁŽ/ARCHEOLÓGIA/ÚVAHA

* Alžbeta Remiášová: Parádnice z bronzovej doby

* Miroslav Pius: Som len úbohý rozprávač príbehov: Malá epifánia nad štyridsať rokov starým textom

PÔVODNÁ TVORBA/VEDECKÁ FANTASTIKA

* Ján Fekete–Apolkin: Dôkaz: Návrat do Tábora

PÔVODNÁ A PREKLADOVÁ TVORBA/POÉZIA

* Ján Nagajda: Keď dohrá hudba; Napospas; Šagrénová koža; Pavlovov reflex; S čertom na koze; Memento; Na konci

RECENZIE

* Jozef Špaček: Pocta štátotvornému generálovi (BANÁŠ, Jozef: Prebijem sa! Štefánik – muž železnej vôle. Bratislava: IKAR, a. s., 2018, 1. vyd., 471 s., ISBN 978-80-551-6500-4)

* Lenka Mihová: (Ne)obyčajný život (GOLIÁN, Ján – MOLDA, Rastislav, a kol.: (Ne)obyčajný život farára. Bratislava: Society for Human studies, 2018. 285 s. ISBN 978-80-972913-2-7)

* Viliam Apfel: V krajine ostrovnej civilizácie Malgašov (FIEDLER, Arkady: Madagaskar moja láska. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., 2018, 1. vyd., 284 s., ISBN 978-80-8202-040-6)

* Jaroslav Chovanec: Užitočná publikácia – pre samosprávy i pre vedu (PALÚŠ, Igor, a kol.: Formy uskutočňovania obecnej samosprávy. Košice: UPJŠ a FVS, 2018, 1. vyd., 250s., ISBN: 978-80-8152-663-3)

* Peter Mišák: Čo navial osud pod nohy človeka (KOŠKOVÁ, Hana: Odprevadiť záveje. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018, 1. vyd., 80 s., ISBN 978-80-8202-058-1)

* Ingrid Lukáčová: Silne znejúce Pianissimo (ADAMKOVIČOVÁ-SEMKOVÁ, Oľga: Pianissimo. Prešov: Vydavateľstvo Ladislav Cuper, 2018, 1. vyd.)

* Ján Baláž: Manželské poetické duo (ROCHALLYI, Gabriela – ROCHALLYI, Radoslav: Arété. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018, 1. vyd., 96 s., ISBN 978-80-8202-041-3)

* Marína Mesárošová: Prekvapivá časová línia (MONOŠOVÁ, Martina: Ples u vojvodkyne. Bratislava: Marenčin PT, s. r. o., 2018, 1. vyd., 224 s., ISBN 9788056902240)

SVET LITERATÚRY/ PREKLADOVÁ LITERATÚRA/KALEIDOSKOP

* Jozef Čertík: Žáčkova Café Robinson

* Jiří Žáček: Kaviareň Bellevue; Celebrity café; Café Noir

* Augustín Maťovčík: Albert Škarvan a L. N. Tolstoj: Zápis v denníku Alberta Škarvana 7. 2. 1926

* Martin Prebudila, Nina Simićová: Zlaté medaily za literatúru srbským básnikom RADOMIROVI ANDRIĆOVI a SELIMIROVI RADULOVIĆOVI

* Ivan Jackanin: Leopold Lahola vo Vsesvite

SERVIS/ZO ŽIVOTA SSS

JUBILUJÚCI SPISOVATELIA – ČLENOVIA SSS – MAREC 2019

* 1. 3. 1944 – Anna Olšovská (75)

* 8. 3. 1934 – Ján Solovič (85)

* 9. 3. 1954 – Lena Riečanská (65)

* 12. 3. 1964 – Katarína Bolaňosová (55)

* 13. 3. 1949 – Eva Tkáčiková (70)

* 23. 3. 1984 – Katarína Mosnáková-Bagľašová (35)

* 25. 3. 1934 – Ján Findra (85)

* 25. 3. 1939 – Marián Minárik (80)

* 29. 3. 1944 – Vladimír Holan (75)

* 30. 3. 1939 – Vlastimil Kovalčík (80)

* 31. 3. 1939 – Jozef Mikloško (80)

* 31. 3. 1939 – Elena Rumánková (80)

SÚŤAŽE

* Erik Ondrejovič: Výsledky Wolkrovej Polianka 2018

PREČÍTAJTE SI

Romboid 7/2018

Na www.noveslovo.sk

* R. A. Ružomberský: Nové Rozhľady definujú Ružomberskú literárnu skupinu

KNIŽNÉ NOVINKY VYDAVATEĽSTVA SSS

* Etela Farkašová: Scenár & Uvidieť hudbu. Rozmery: 120 x 210 mm, počet strán 432, tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-070-3. Cena: 11,90 €

* Martin Prebudila: No tak, usmej sa... Rozmery: 145 x 215 mm, počet strán: 240, tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-071-0. Cena: 9,90 €

* Stanislav Háber: Smerovník žmýka pyžamu. Rozmery: 125 x 190 mm, počet strán: 88, mäkká väzba, ISBN 978-80-8202-051-2. Cena: 3,95 €

POZNÁMKA

* Marián Servátka: Ako sme chýbali v Minsku

LITERÁRIUM

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Milan Kenda: Vízie bez provízie

* Ján Čomaj: Holé vety

* Milan Kupecký: Feminisaforizmy alebo o nežnom pohlaví

* Ján Grešák: Zádrapky: O slobode prejavu; Optická; O chémii v morálke; Vedomostná; O antagonizme; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Milan Hodál: Epigramy: Kresťanské Slovensko; Slovenské zdravotníctvo; Zbierka zákonov

* Alexander Scholz: Drobné úvahy

* Tomáš Turner: Ty, kamarát, ty!; Žijeme technikou

* Jozef Bily: Drobničky XXL

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Katarína Holcová, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha: Založme„Antigender štúdiá“

* Štefan Horský, Bratislava: Pomník neznámemu autorovi...

 

Kresby: Ľubomír Kotrha, Peter Gossányi