Blahoželania redakcii Literárneho týždenníka

Vlado Javorský

Vážení priatelia, dovoľte mi zaželať krásne a ničím nerušené sviatky pokoja a mieru ako v...

Mária + Radislav Kenderovci

Požehnané, pokojné a milostiplné Vianočné sviatky 2020 želajú Mária + Radislav...

Jozef Zavraský

Milostiplné Vianoce 2020 a požehnaný rok 2021 želá Jozef Zavraský   Obrázok (averz karty):...

Tatranská galéria Poprad

Vážení priatelia, na sklonku nevšedného roka 2020 Vám chceme popriať krásne, pokojné...

Svetozár Krno

Veselé Vianoce a veľa nápadov, optimizmu a stretnutí so zaujímavými ľuďmi a v celom novom...

Dušan Piršel, Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (advent 2020)

S pozdravom, PhDr. Dušan Piršel riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so...

CYRILOMETODIADA, o. z.

Čitateľom Literárneho týždenníka v tomto dohviezdnom čase vinšujeme radostné a milostiplné vianočné...

Literární Františkovy Lázně (6. 1. 2019)

Pour féliciter 2019 Literární Františkovy Lázně / Záchranní vesta humoru   *** Přejeme Vám...

Viera Benková (31. 12. 2018)

Šťastný Nový rok 2019 Viera Benková   Audiovizuálna pohľadnica  

Miroslav Bartoš (31. 12. 2018)

Veľa šťastia  radosti a zdaru v roku 2019 vám vinšuje Miroslav Bartoš

Igor Válek (30. 12. 2018)

V roku 2019 všetko dobré čo najbližšie a zlé čo najďalej praje Igor Válek

Eduard Grečner (30. 12. 2018)

Šťastný nový rok celý rok! E.

M + R. Kenderovci (29. 12. 2018)

Milostiplný Nový rok 2019 a Božie požehnanie po celý čas jeho trvania, ... aby ste vždy našli...

Ivo Havlik (26. 12. 2018)

pf 2019 Dr. Ivo Havlík novinář a fotograf, kronikář města Přibyslav

Peter Hanic (24. 12. 2018)

Vážené dámy, vážení páni, napriek tomu, že stojím spravidla na inom brehu prezentácie histórie ako...

Viliam Hornáček (24. 12. 2018)

Vianočné a novoročné blahoprianie   Všetkým a  ľuďom dobrej vôle ochotným, ale aj...

<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Príjemné a veselé
veľkonočné sviatky
želá redakcia
Literárneho týždenníka

Ďakujeme za vaše blahoželania.