Viera Švenková – S nádejou na lepšie časy

Milí priatelia, nech nám vianočná viera v ľudské dobro dodá sily aj počas nového roka! S nádejou na lepšie časy pozdravuje Viera Švenková.