Knižné novinky 2018, 2017, 2016

Zborník textov ILUZÍVNE A ANTIILUZÍVNE VO FILME (7. 8. 2018)

Filmologický zborník je súborom výnimočných príspevkov na tému zobrazovania reality vo filme   K záujemcom o hlbšie skúmanie kinematografie sa v týchto dňoch dostáva zborník textov Iluzívne a antiiluzívne vo filme, ktorý sa venuje tradičnej problematike filmového realizmu....

Serge LAGET – Luke EDWARDES-EVANS – Andy McGRATH: Príbeh Tour de France

LAGET, Serge – EDWARDES-EVANS, Luke – McGRATH, Andy: Príbeh Tour de France. Preklad: Milada Pauleová. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2018. 176 s. ISBN 9788055627434 (viaz.). **** Príbeh Tour de France je pútavé rozprávanie o najťažších cyklistických pretekoch na svete. Zoznámte sa s ich...

Marián Pauer: Karol Plicka

Karol Plicka (* 1894 – † 1987) bol etnograf, folklorista, zberateľ ľudových piesní, fotograf, scenárista, režisér, kameraman. Monografia podrobne mapuje život a tvorbu tejto pomaly zabudnutej osobnosti slovenskej fotografie. Pripomenie jeho najznámejšie fotografie, filmy i zozbierané piesne a...

Vyšli nové Rozhľady po kultúre a umení (1. a 2. štvrťrok 2018)

Najnovšie číslo Rozhľadov po kultúre a umení (1. a 2. štvrťrok 2018), vychádzajúce ako orgán Literárneho klubu ružomberských spisovateľov a Spolku slovenských spisovateľov (KO Žilina), opäť prináša celú škálu zaujímavých tém od autorov z celého Slovenska i zo zahraničia....

Emil Babín prichádza s novinkou Chytil zlatú rybku

Druhá kniha aforizmov od skvelého autora a novinára je na svete. Rozhodne pobaví každého milovníka humoru a minimalizmu   Emil Babín: Chytil zlatú rybku. 1. vyd. Bratislava: Ikar, 2018. 104 s. Cena 9,90 eur.   Emil Babín je autorom, ktorý nie je slovenskému čitateľovi neznámy. Svoju prvú...

Juraj Bartoš: Viem zastaviť čas (2017)

Juraj Bartoš: Viem zastaviť čas. Zostavili Juraj Bartoš, Zuzana Dušičková. Text: Zuzana Dušičková. Autorizácia textu: Juraj Bartoš. Grafická úprava a obálka: ONAONAONA. Vydavateľstvo Zum Zum production, s. r. o., 2017. 192 s. ISBN 978-80-89896-03-5 (viaz.). * Fotograf Juraj Bartoš svojským spôsobom...

Dušan Kováč, Fedor Mikovič, Juraj Slota, a kol.: KRÁĽOVA STUDŇA – VEĽKÁ FATRA: Príroda, história, súčasnosť (2017)

Monografia, na ktorej tvorbu prispelo šesť desiatok spoluautorov, ponúkne čitateľom – milovníkom Veľkej Fatry a návštevníkom hotela Kráľova studňa na 320 stranách, rozdelených do siedmich kapitol,vrátane literárnej prílohy, vskutku pestré témy a zaujímavé čítanie. Čitateľ tu však nájde aj 482...

Rodí sa knižná monografia o malebnom priestore Slovenska KRÁĽOVA STUDŇA – VEĽKÁ FATRA (2017)

Dušan Kováč, Fedor Mikovič, Juraj Slota, a kol.: KRÁĽOVA STUDŇA – VEĽKÁ FATRA: Príroda, história, súčasnosť Z bratislavského vydavateľstva Slovenskej akadémie vied VEDA sa 13. júna 2017 do tlače v tlačiarňach TBB, a. s., Banská Bystrica, dostáva rozsiahla reprezentačná monografia banskobystrických...

Vychádza kniha nositeľa Nobelovej ceny za literatúru ORHANA PAMUKA Čosi čudné vo mne (2017)

Vo Vydavateľstve SLOVART práve vychádza ďalšia kniha tureckého autora Orhana Pamuka. Román Čosi čudné vo mne je Pamukov deviaty v poradí a šiesty v slovenskom preklade. Autor opäť píše o svojom obľúbenom meste Istanbul, ktorého premeny od 70. rokov po súčasnosť sleduje očami Mevluta,...

Ján Buzássy: Nábrežie (2017)

Jána Buzássyho ako básnika čistých tónov veľmi predstavovať netreba. Básnická zbierka Nábrežie obsahuje 82 básní z posledného autorovho obdobia. Vychádza k životnému jubileu – 82 rokov. Knihu sprevádzajú farebné ilustrácie autorovho priateľa Pavla Vilikovského, ktorého poznáme zatiaľ ako úspešného...

Robert Žilík: PORTRÉT neZNÁMEHO DIEVČAŤA: Príbeh z kaštieľa v Urmíne (2016)

Bibliografický záznam: ŽILÍK, Robert: PORTRÉT neZNÁMEHO DIEVČAŤA: Príbeh z kaštieľa v Urmíne. 1. vyd. Mojmíárovce: DROPiK, s. r. o., 2016. 48 s. ISBN 978-80-972402-0-2 (brož). Edícia REGIÓN ČAS

Marcel Šefčík: Vatikán mojimi očami (2016)

Bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici v súčasnosti pôsobí na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Autor mal možnosť vidieť Vatikán toto celosvetové centrum Katolíckej cirkvi, oplývajúce architektonickými a umeleckými pamiatkami jej...

Knižné vydania divadelných hier Vlada Bálinta Polnočné tango a iné hry a 2 hry (2016)

Vo vydavateľstve BioBa v týchto dňoch vyšlo pre divadelníkov a milovníkov umenia exkluzívne vydanie zbierky troch divadelných hier Vlada Bálinta Polnočné tango a iné hry a v minulom roku jeho 2 hry. Hry vzbudili záujem aj v zahraničí a slovenská a česká profesionálna divadelná scéna...

Štefan Nižňanský: Dobrodruh Saša + DVD film Oblaky v dlani (2016)

Bratislava:Vydavateľstvo STEFANY Film, 2016, 1. vyd., 224 s., ISBN 978-80-972062-1-5 (brož.).   K prvým tohtoročným knižným novinkám, ktoré sa objavili na pultoch kníhkupectiev patrí titul Dobrodruh Saša z pera Štefana Nižňanského. Úspešný autor, ocenený vlani prestížnou...

Roman Michelko: Eseje o kríze (2016)

Najnovšia kniha filozofa, politológa a publicistu Romana Michelka Eseje o kríze (vydal Politologický odbor Matice slovenskej, 2016) ) priamo nadväzuje na jeho predchádzajúcu, veľmi úspešnú knihu Eseje o globalizácii. Vo svojej analýze sa autor venuje celému komplexu príčin, ktoré...

Viktor Timura: Dávnoveká Európa (2016)

Viktor Timura: Dávnoveká Európa. 1. vyd. Bratislava: Eko-konzult, 2016. 576 s. ISBN: 978-80-8079-226-8 (viaz.). Na základe svojho mnohoročného bádania známy slovenský autor rozkrýva zákulisie zmanipulovaných dejín Európy, ktoré vyplývalo z protislovanského zamerania západnej Európy po viac ako dve...

Peter Štrelinger: Zlatá voda (2016)

Peter Štrelinger: Zlatá voda. 1. vyd. Banská Bystrica: Forza music, 2016. 292 s. ISBN: 978-80-89359-80-6 (viaz.) Najnovšie literárne dielo známeho spisovateľa Petra Štrelingera možno považovať za vzrušujúci politický a žurnalistický triler, ktorý ponúka intímny, no na udalosti bohatý príbeh...

Jozef Čertík: Myšlienky s kopýtkom (2016)

Jozef Čertík: Myšlienky s kopýtkom. [Ilustroval Martin Kellenberger]. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2015. 56 s. ISBN: 978-80-8115-209-2 (viaz). Súbor krátkych satirických próz a básní, fejtónov, aforizmov vtipne glosuje spoločenské pomery, nastavuje zrkadlo deformáciám, nebojácne...

Emil Babín: Pil na sekeru (2016)

Emila Babína Pil na sekeru. 1. vyd. Bratislava: Ikar, 2016. 96 s. ISBN 9788055146492 (viaz.).   Napísali o knižke Emila Babína Pil na sekeru (zadná strana obálky):   Pri čítaní nielen tejto autorovej knižky Emil Babín nemá slabín! Tomáš Janovic   Útla knižočka, také malé nič. Fórik...

Fedor Matejov: Meandre. Poézia/Próza/Kritika (2015)

MATEJOV, Fedor: Meandre. Poézia/Próza/Kritika. Recenzenti: Tomáš Horváth, Zoltán Rédey. Bratislava: Veda – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2015. 264 s. ISBN 978-80-88746-31-7.   Súbor textov venovaný synekdochicky slovenskej literatúre od prelomu 40. a 50. rokov po prelom 80. a 90. rokov 20....

1 | 2 >>

Rok Ľudovíta Štúra 2015/2016 – Knižné novinky

Jozef Čertík, Katarína Vavrová: ŠTÚROVCI: NAJKRAJŠIE BÁSNE, PRÓZY A ČLÁNKY (2015)

ČERTÍK, Jozef – VAVROVÁ, Katarína: Štúrovci:  Najkrajšie básne, prózy a články. 1. vyd. Bratislava: Perfekt, 2015. 200 s. ISBN: 978-80-8046-722-7 (viaz.). * Ľudovít Štúr dal meno jednej generácii bojovníkov za práva Slovákov. Publikácia Štúrovci: Najkrajšie básne, prózy a články zavedie...

Daniel Hevier: ŠTÚR BEDEKER (2015)

HEVIER, Daniel: Štúr bedeker. 1. vyd., 140 s., Bratislava: Literárne informačné centrum, 2015, ISBN: 978-80-8119-090-9 (viaz.). * Toto je „hipštúrska“ kniha do ruksaku. Bedeker o Ľudovítovi Štúrovi, ktorý je zobrazený ako krajina, masív s mnohými vrstvami, končiarmi aj priepasťami. Inšpiratívny...

Janko Kráľ: BÁSNE (2015)

KRÁĽ, Janko: Básne. 1. vyd., 605 s., Bratislava: Kalligram, 2015, ISBN: 9788081017643 (viaz.), Edícia: Knižnica slovenskej literatúry. * Antológia Básne Janka Kráľa prináša čitateľský výber z tvorby jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského romantizmu. Cieľom je priblížiť čitateľom...

Jozef Markuš: ĽUDOVÍT ŠTÚR, ŠTÚROVCI A SLOVENSKÝ OSUD (1815 – 2015)

MARKUŠ, Jozef: Ľudovít Štúr, štúrovci a slovenský osud (1815 – 2015). 1. vyd., 188 s., Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015. ISBN: 978-80-8061-876-6 (viaz.). * Dvesto rokov od narodenia Ľudovíta Štúra, to je aj dvesto rokov našej novej doby, dvesto rokov slovenských...

Dana Podracká: ZATYKAČ NA ŠTÚRA (2015)

PODRACKÁ, Dana: Zatykač na Štúra. 1. vyd., 150 s., Bratislava: Literárne informačné centrum, 2015, ISBN: 978-80-8119-087-2 (viaz.). * K roku 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra vydalo LIC triptych kníh. Esejistická kniha Dany Podrackej je pokusom nájsť v Štúrovom diele duchovnú zem a...

Fraňo Ruttkay: ĽUDOVÍT ŠTÚR AKO NOVINÁR (2015)

RUTTKAY, Fraňo: Ľudovít Štúr ako novinár. 2. vyd. 288 s. Bratislava: Slovart, 2015. ISBN: 9788055614243 (viaz.). * Hoci začiatkom štyridsiatych rokov 19. storočia tvorili Slováci 14,5 % z celkového počtu obyvateľov Uhorska, vlastné politické periodikum nemali. Prvé Slovenskje národňje novini vyšli...

Andrej Sládkovič, Katarína Vavrová: MARÍNA (2015)

SLÁDKOVIČ, Andrej – VAVROVÁ, Katarína: Marína. 1. vyd. 116 s. Bratislava: Perfekt, 2015. ISBN: 9788080467180 (viaz.). * Ľúbostné spevy Andreja Sládkoviča Marína vychádzajú v exkluzívnom výtvarnom sprievode Kataríny Vavrovej. Nevšedná plnofarebná publikácia je plná lásky k žene a k vlasti. Je určená...

Ľudovít Štúr: O NÁRODNÝCH POVESTIACH A PIESŇACH (2015)

ŠTÚR, Ľudovít: O národných povestiach a piesňach. 1. vyd. 362 s. Bratislava: Petit Press, 2015. E-kniha. Edícia Zlatý fond SME. * „Nieto spevnejšieho národa na svete od Slovanov. Nachádzajú sa i u druhých národov piesne, očuť i tam spevy, ale ich nikde nie ani toľké množstvo, ani sú nie...

Knižničné fondy

Máte záujem o pravidelné INFORMÁCIE O KNIŽNÝCH NOVINKÁCH v Mestskej knižnici Bratislava?

Mestská knižnica v Bratislave oslovuje svojich čitateľov Dobrý deň! Čitatelia pozitívne reagovali na zverejnenie zoznamov nových kníh na webe Mestskej knižnice v Bratislave a niektorí si želajú dostávať knižné novinky elektronickou poštou. Ak máte záujem dostávať pravidelne –...

Združenie miest a obcí Slovenska rozširuje univerzitný knižný fond (10. 9. 2015)

Združenie miest a obcí Slovenska poskytlo univerzitným knižniciam svoju publikáciu venovanú legislatívnym oblastiam miestnej územnej samosprávy. Publikácia s názvom Dobrý deň, samospráva! sa tak dostáva medzi študentov a na akademickú pôdu. „Táto publikácia má svoje miesto v...