Knižné novinky

Knižná novinka MARTY HLUŠÍKOVEJ Krištof

Príbeh Krištofa, ktorý prežíva posledné prázdninové dni a prvé školské. Krištof má šťastie – žije v ideálnej rodine, no taká nie je dožičená každému. Jeho stretnutie so svetom nezáujmu a zloby (spolužiak Igor) v ňom vyvolá zmätok. Keď sa Krištof dostane do kolízie s nespravodlivosťou, pomáhajú mu...

Vyšiel nový román BYSTRÍKA ŠIKULU Kvet medzi priepasťami (2020)

Román Bystríka Šikulu Kvet medzi priepasťami zachytáva obdobie od začiatku 90. rokov minulého storočia po súčasnosť. Spoločenské udalosti troch desaťročí sú však „iba“ literárnymi kulisami a časopriestorovými súradnicami osobného príbehu učiteľa vyrovnávajúceho sa po rozvode s podvodmi na...

Zborník textov ILUZÍVNE A ANTIILUZÍVNE VO FILME (7. 8. 2018)

Filmologický zborník je súborom výnimočných príspevkov na tému zobrazovania reality vo filme   K záujemcom o hlbšie skúmanie kinematografie sa v týchto dňoch dostáva zborník textov Iluzívne a antiiluzívne vo filme, ktorý sa venuje tradičnej problematike filmového realizmu....

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>