Alexander Halvoník: Premeny III: Slovenská literatúra 2013 – 2022: Prekladová literatúra 2000 – 2020

Alexander Halvoník: Premeny III: Slovenská literatúra 2013 – 2022: Prekladová literatúra 2000 – 2020

Alexander Halvoník (1945) študoval na FFUK v Bratislave francúzštinu a slovenčinu. Po skončení štúdia pôsobil na viacerých postoch v oblasti kultúry, naposledy ako riaditeľ Literárneho informačného centra. Recenzie, literárne materiály a preklady uverejňuje v literárnych časopisoch a iných periodikách. Knižne debutoval autorským prerozprávaním, Rozprávok z tisíc a jednej noci (1944). Svoj prozaický talent prezentoval v novele Svrbenie krvi (1996) a zbierke poviedok a noviel Generačníci (2021), mapujúcej citové a intelektuálne rozpory, ľudí po roku 1989 a v poprevratovom období. Jeho koncízne vtipné, ironické a štýlovo prepracované prózy odkrývajú boľavé miesta spoločnosti. Je autorom novely pre mládež Mátoha, neboj sa (2014). Literárnokritické články a eseje publikoval v knihách Premeny I (2004) a Premeny II (2014). Je spoluautor Dejín slovenskej literatúry (2009). Z francúzštiny preložil okolo 40 knižných titulov. Je nositeľom viacerých ocenení vrátane Ceny ministra kultúry.

Výber z literárnokritickej činnosti renomovaného kritika, publicistu, prozaika a prekladateľa s bohatým autorským registrom je rozčlenený na tri časti. Prvá časť obsahuje literárnokritické a publicistické články, druhá časť sústreďuje recenzie pôvodnej tvorby (autori ako B. Filan, A. Hykisch, J. Heriban, M. Hvorecký, Ľ. Jurík, J. Karika, J. Klus, E. Ondrejička, P. Rankov, S. Rakús, V. Šikulová, P. Vilikovský, M. Zimková a ďalší) publikované v literárnych časopisoch v rokoch 2013 – 2022; tretia časť je výberom z recenzistickej a publicistickej tvorby o prekladových knihách a zahraničných autoroch (A. Baricco, S. de Beauvoir, J. L. Borges, A. Camus, J. Cocteau, A. Ernaux, M. Houellbecq, F. Kafka, G. G.Márquez, P. Modiano, V.Nabokov, G. Orwell, Ph. Roth, F. Saganová, W. Saroyan, J.-P. Sartre, J. Steinbeck, B. Vian, K. Vonnegut a ďalší) publikované v rokoch 2000 – 2020.

,,Neviem, kedy presne Alexander Halvoník publikoval svoj prvý literárno-kritický text, ale viem, že na poli literárnej kritiky pôsobí okolo päť desaťročí. Patrí k našim najaktívnejším kritikom, pričom ťažiskom jeho činnosti je poctivá recenzistika. V Halvoníkovom zornom poli sa ocitali nielen aktuálne vydávané knihy našej národnej spisby, ale aj inonárodné dielo preložené do slovenčiny. Halvoník sa sústreďuje na prózu, poézii sa venuje ojedinele. Jeho prístup k dielam sa vyznačuje pozorným čítaním, dokonalou znalosťou kontextov, precíznou a presvedčivou argumentáciou, a to v prípade kladného i záporného hodnotenia. Autor je erudovaný znalec, odborník par excellence, pravdaže, využíva literárnovednú terminológiu, ale aj výstižné obrazné vyjadrenia, no zbytočne sa v nich neutápa, takže veľkým kladom je. Že jeho texty sa dobre čítajú.“
Igor Hochel

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov v roku 2023.

Rozmery: 210 x 150 x 25 mm, počet strán: 333, tvrdá väzba, ISBN: 978-80-8202-224-0

***
Bibliografický záznam:
Alexander Halvoník: Premeny III: Slovenská literatúra 2013 – 2022: Prekladová literatúra 200 – 2020. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov , s. r. o., 2023. 333 s. ISBN: 978-80-8202-224-0

***
Vydanie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.