Ukážka z knihy Antona Hrnku Prechádzky slovenskými dejinami

Ukážka z knihy Antona Hrnku Prechádzky slovenskými dejinami

Milí priatelia, dovoľujeme si dať do Vašej pozornosti ukážku z knihy ANTONA HRNKU Prechádzky slovenskými dejinami:

https://www.cyrilometodiada.sk/anton-hrnko-prechadzky-slovenskymi-dejinami-2/.

Srdečne

Daniela Suchá, predsedníčka o. z. CYRILOMETODIADA