Apfel, V.: Po stopách géniov [I. Whitelaw, J. Whitaker: Dejiny plné ľudí: 100 + 2 osobnosti 20. storočia, 2017]

14.02.2018 13:41

 

Ian Whitelaw, Julia Whitaker

DEJINY PLNÉ ĽUDÍ

100 + 2 OSOBNOSTI 20. STOROČIA

Bratislava: Perfekt, 2017, 1. vyd., 256 s.,

ISBN 978-80-8046-818-7

Po stopách géniov

VILIAM APFEL

Aj keď dnešná pojašená doba je poznačená módnym prístupom pri vydávaní encyklopédií, hlavne tých spoza mora, táto je vo svojej štruktúre predsa len zvláštna. Veď jej autori ju koncipovali na naše pomery predsa len inak, keď už od prvých strán uprednostňujú napríklad kategóriu úspechu, vplyv jednotlivých osobností či ich slávu. Pritom, pochopiteľne, jednu kapitolu venovali Američanom, veď, napokon, hlavne im je venovaná táto vskutku prospešná kniha, ktorá nás oslovuje chronologicky podľa roku, v ktorom ten či onen jednotlivec dosiahol úspech. No svoje miesto si v nej našlo aj ich rozvrstvenie podľa kategórií, kde nás oslovia politici a myslitelia, ale popri vede a technológii aj kultúra a umenie ako také. Svoje miesto si v nej však našli aj spisovatelia. Pritom zostavovatelia tejto malej encyklopédie v nej nevynechali ani obchod a podnikanie. Na dvestopäťdesiatich šiestich stranách sa tak v podobe výstižných a pritom charakterizujúcich miniportrétoch vedľa seba ocitlo osemdesiatosem mužov a dvanásť(!) žien, čo – ako to už v takýchto prípadoch býva – svedčí o subjektívnom prístupe pri výbere, koho zaradiť a koho vynechať. To je v konečnom dôsledku potrebné rešpektovať a treba len nájsť optiku, ktorou autori označili opisované persóny a napokon určovali ich zaradenie a poradie dôležitosti, lebo tak sa čitateľ dostáva k jedinečnému zoznamu osobností 20. storočia, ktorých myšlienky, činy, ambície a predstavy ovplyvnili svet, v ktorom žijeme. Pritom čitateľa istotne zaujme aj fakt, odkiaľ vlastne prezentovaná stovka vplyvných ľudí pochádza (čo v tomto prípade predstavuje dvadsaťdeväť krajín – v rozpätí od Vietnamu po Argentínu), a tak sa v encyklopédii stretajú Francúzi, Rusi, Poliaci, Rakúšania a, pochopiteľne, nechýbajú v nej ani Američania. Známkou kvality tohto nevšedného projektu sú napokon obaja autori, ktorí pochádzajú z Veľkej Británie a žijú a pracujú v Kanade. Obaja vyštudovali vo svojej pôvodnej vlasti antropológiu a spolupracovali na viacerých knižných projektoch či už ako autori alebo spoluautori kníh a príručiek. Ich najnovšie dielo Dejiny plné ľudí popri svojej informatívnej hodnote kladie aj viaceré znepokojivé otázky. „Sú veľkí muži a ženy ovocím svojej doby, alebo, naopak, vtláčajú do obdobia, v ktorom žijú, svoju nenapodobiteľnú stopu? Je nepochybné, že existujú sociálne, politické a ekonomické sily, ktoré jeden človek nemôže ovplyvniť. Jednotlivec však môže dať udalostiam charakter či smer, má sa tak stať živým symbolom myšlienky či vývoja,“ tvrdia autori tejto jedinečnej publikácie a dodávajú, že „dnes, keď možnostiam ľudskej ctižiadosti zodpovedá i technický pokrok, prinášajú výsledky takýchto inovácií i omyly a deštrukcie“... To je pre ľudstvo poučenie a výstraha zároveň.

 

---

APFEL, Viliam: Po stopách géniov [Recenzia knihy Ian Whitelaw, Julia Whitaker: Dejiny plné ľudí: 100 + 2 osobnosti 20. storočia, Perfekt, 2017]. In: Literárny týždenník, č. 3 – 4, ročník: XXXI, vyšlo 31. 1. 2018, s. 12, 13. ISSN 0862-5999. Dostupné na internete: <TU>.