Stále expozície Galérie Jána Koniarka v Trnave: Sochár JÁN KONIAREK, KLENOTY DOMOVA a GALÉRIA PORTRÉTOV

Stále expozície Galérie Jána Koniarka v Trnave: Sochár JÁN KONIAREK, KLENOTY DOMOVA a GALÉRIA PORTRÉTOV

Kopplova vila, Galéria Jána Koniarka, Zelený kríček 3, Trnava

Sochár Ján Koniarek (1878 –1952) – zakladateľ moderného slovenského sochárstva – stála expozícia sochárskej tvorby

KLENOTY DOMOVA – slovenské klasické umenie 20. storočia

GALÉRIA PORTRÉTOV – výber diel z kolekcie portrétneho žánru reprezentujúce vývoj portrétneho maliarstva od konca 18.storočia po súčasnosť zo zbierok GJK

OZNAM

Po zrušení stálych expozícií sochár Ján Koniarek a Klenoty domova v Novom krídle Kopplovej vily sa uskutoční sa v roku 2019 celková rekonštrukcia priestorov nového krídla a preto v nich budú v nich prebiehať dočasné výstavy súčasného umenia. Do vytvorenia nových expozícií sa v tomto priestore budú uskutočňovať komorné nové výstavy.

Prvou z nich je výstava dvoch mladých umelkýň Diany Cencer Garafovej a Nikoly Šušovicovej pod názvom Jedno bez druhého od 4. apríla do 2. júna 2019.

Nové stále expozície budú realizované v rokoch 2020 - 21 – po výstavnom turné kolekcie sochárskych diel Jána Koniarka po slovenských regionálnych galériách.

(viac: https://www.gjk.sk/sk/vystavy/stale-expozicie/)