SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ A ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ PRE KRAJANOV

21.07.2015 21:20

SLOVÁCI VO SVETE

* INTERNETOVÝ POTRÁL SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ *

Denne aktualizovaný portál Slováci vo svete vydáva Svetové združenie Slovákov v zahraničí s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a v spolupráci s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky, Slovenským rozhlasom, Maticou Slovenskou a so Slovensko-českým klubom, ktorý zmluvne zlúčil s portálom Slováci vo svete svoj internetový denník Český a slovenský svet a rádio Slovenský svet.

Web: https://www.slovacivosvete.sk/

 

PORTÁL PRE KR AJANOV NA UČENIE SLOVENČINY

* Cudzincom a krajanom pomáha pri učení slovenčiny portál slovake.eu/sk.

Na tejto mnohojazyčnej stránke sa môžete učiť slovenčinu ľahko, rýchlo a úplne bezplatne. Portál obsahuje jazykové kurzy rôznych úrovní (A1 a A2) s mnohými cvičeniami, zábavnými hrami, slovníkmi – všetko, aby ste sa mohli zoznámiť s gramatikou, učiť sa nové slová, či dokonca prakticky komunikovať s ostatnými používateľmi tejto stránky v slovenčine. Okrem toho tu môžete nájsť aj rôzne informácie o Slovensku – stredoeurópskej krajine so zaujímavou históriou, krásnou prírodou a mnohými turistickými miestami.

Web: https://slovake.eu/sk/

 

RADIO SLOVAKIA INTERNATIONAL

Vysielame o Slovensku od roku 1993 pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o našu krajinu v strede Európy a chcú sa o nej dozvedať stále viac. Sedem dní v týždni šírime polhodinové magazíny v angličtine, francúzštine, nemčine, ruštine, španielčine a slovenčine prostredníctvom internetu a satelitu.

Web:  https://sk.rsi.rtvs.sk/