Literárny týždenník 43 – 44/2019

Literárny týždenník 43 – 44/2019

Kresba na 1. strane: Martin Kellenberger: PF 2020

 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a pracovných úspechov v novom roku želá Spolok slovenských spisovateľov a redakcia Literárneho týždenníka.

 

Literárny týždenník 43 – 44 z 11. decembra 2019 prináša:

ÚVODNÍK

* Štefan Cifra: Dar nad dary

AKTUALITY

* Vyhlásenie účastníkov vedeckej konferencie Svedectvo – Cesta Slovenska k samostatnej štátnosti, usporiadanej pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie: Posolstvo mladej generácii

* Vedecká konferencia pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky ANDREJA DANKA: Svedectvo – Cesta Slovenska k samostatnej štátnosti

ZO ŽIVOTA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Pavol Dinka, predseda komisie pre prípravu novelizácie Stanov SSS: Výzva členom a organizačným zložkám SSS

AKTUALITY

* Pavol Dinka: Hlavná cena Egona Erwina Kischa RUDOLFOVI SCHUSTEROVI: Osobné blahoželanie premiéra

* Pavol Dinka: Prezentácia knihy JOZEFA LEIKERTA Ukradnutá mladosť: Strhujúce dielo o živote v koncentračnom tábore

* R. A. Ružomberský: Hostia v Rázusovie klube spisovateľov

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ESEJ

* Marian Váross: O spoločenských systémoch a socializme (Z výberu esejí Mariana Várossa Úvahy v nečase, ktorý pre vydavateľstvo Marenčin pripravil Ján Čomaj.)

GLOSY

* Ján Maršálek: Kult individualizmu

* Viera Švenková: Pod hviezdnym nebom...

* Milan Zelinka: Plody (po)slušnosti...

REPORTÁŽ

* Anna Sláviková: Za zdravím aj krásou

UMENIE/OPERA/DIVADLO

* Vladimír Blaho: 60. výročie Štátnej opery v Banskej Bystrici si pripomenuli slávnostným koncertom, výstavou a premiérou operného diela Eva: Dôstojné oslavy jubilea: Úspešný návrat historicky prvej opery z roku 1960

HUDBA/FOLKLÓR/OSOBNOSŤ

* Ľubor Hallon: Pocta mágovi zborového spevu: Oslavy nedožitých 100 rokov ŠTEFANA KLIMA

LITERÁRNE SÚŤAŽE

* Nové knihy z Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky a vyhlásenie výsledkov 11. ročníka súťaže v Budmericiach: Prestížna súťaž mladých básnikov o Cenu Rudolfa Fabryho

HUDBA/SPEV

* Ľubica Hroncová: Nová tradícia gospelovej hudby na Slovensku

UMENIE/OPERA/DIVADLO

* Jana Nežatická: Divadlo Andreja Bagara v Nitre uviedlo vo svojej premiére súčasnú hru izraelskej autorky Savyony Liebrechtovej Banalita lásky: Vystúpiť z každodennosti

* Milan Polák: Mužské oddelenie – najnovšia premiéra Radošinského naivného divadla: Obrázky z nemocnice, ktoré prekračujú jej múry

VIZUÁLNE UMENIE/SOCHÁRSTVO/GRAFIKA/MAĽBA/FOTOGRAFIA

* Dagmar Jordová-Millerová: Kompánkov čarovný svet zvykov a symbolov

* Dušan Mikolaj: Komáčkova farebná guráž

* Ivan Jackanin: Žánrovo pestré prezentácie

(Stranu pripravil DUŠAN MIKOLAJ)

RECENZIE/DVA POHĽADY NA JEDNU KNIHU

* Milan Zelinka: Veľkosť umelca – veľkosť človeka; Anton Blaha: Ján zoričák: Per aspera ad astra (MIKOLAJ, Dušan: Šťastné okolnosti Jána Zoričáka. Ilustrácie Ján Zoričák. Fotografie Dušan Mikolaj. Doslov Ivan Jančár. Bratislava: AlleGro Plus, s. r. o., 2019, 1. vyd., 144 s., ISBN 978-80-973087-7-3, viaz.)

RECENZIE

* Jaroslav Rezník: Slovenský prológ k Písmu (Konštantín Filozof: Proglas. Zostavovateľ Tibor Mikuš. Nitra: Nadácia Konštantína Filozofa, 2019, 1. vyd. 72 s., ISBN 978-80-8206-018-1, viaz.)

* Ivan Vojtech Hudec: Kultivovane napísaná kniha k Vianociam (JUDÁK, Viliam: Jezuliatko opäť prichádza. Maľba na obálke Ondrej Zimka: Madona s cudzokrajným motýľom. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2019, 1. vyd., 272 s., ISBN 9788081613999, brož.)

* Jozef Špaček: Dialóg z dvoch brehov (KANTŮRKOVÁ, Eva – ŽANTOVSKÝ, Petr: Navzdory času. Ilustrovala Tereza Kovandová. Praha: Česká citadela, s. r. o., 2019, 1. vyd., 216 s., ISBN 978-80-907399-3-2_

* Ľuboš Jurík: Zabudnuté osobnosti: Vavro Šrobár a Imrich Karvaš (OLACH, Ľubo: Guvernér Imrich Karvaš. Bratislava: AlleGro Plus, s. r. o., 2019, 1. vyd., 144 s., ISBN 978-80-973087-7-3, viaz.; OLACH, Ľubo: Vavro Šrobár – Osudové prevraty 1918 – 1944 – 1948. Bratislava: PT Marenčin, 2017, 1. vyd., 304 s., ISBN 978-80-8114-894-1)

* Terézia Ursínyová: Objavný portrét umelca (TOMANOVÁ, Mária: Štefan Babjak: Pilier banskobystrickej opery. Banská Bystrica: Akadémia umení, 2019, 1. vyd., 181 s., ISBN 978-80-8206-018-1, viaz.)

* Sergej Makara: Spoveď svedomia, postojov a lásky (ZÁLETA, Michal: Pamäť dvora. Bratislava: Vydavateľstvo CCU, spol. s. r. o., 2018, 1. vyd., 118 s., ISBN 978-80-89166-47-3)

* Eva Fordinálová: Slovenský Parnas (JUDINYOVÁ, Jana: Dožinkový veniec pre kňažnú. Trnava: Vlastným nákladom, 2019, 1. vyd., 394 s., ISBN: 978-80-570-1121-7, brož.)

* Dušan Mikolaj: Svedectvo ženy. (Iloncsi: Z vojnového denníka grófky Ilony Andrássyovej. Editor Lajos Kovács. Z maďarského originálu preložila Anna Šimkuličová. Humenné: Klub vojenskej histórie Beskydy, 2019, 1. vyd., 256 s., ISBN 978-80-973444-0-5)

* Viliam Apfel: Čas blízky i vzdialený (HLUŠÍKOVÁ, Marta: Starovek pod lupou. Ilustrácie Juraj Martiška. Bratislava: Perfekt, a. s., 2018, 1. vyd., 215 s., ISBN 978-80-8046-902-3)

* Pavol Tomašovič: Biele miesta života (KUZMA, Štefan: Atlas bielej. Slovenské centrum PEN, 2019, 1. vyd., 88 s., ISBN 978- 80-973077-8-3)

* Ľubor Hallon: Výnimočný baedeker výnimočného výtvarníka (LAJDA, Stano: Posledná večera Leonarda z Vinci. Bratislava: Artforum, 2019, 1. vyd., 544 s., ISBN 9788081502743, viaz.)

* Oliver Tokár: Úrodná osemdesiatka (POVCHANIČ, Štefan: Od sentimentalizmu k symbolizmu francúzska literatúra 19. storočia. Bratislava: Marenčin PT, 2019, 1. vyd., 240 s., ISBN 978-80-569-0538-8)

LITERÁRNE CENY/CENY SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV ZA CELOŽIVOTNÉ DIELO

* Teofil Klas: Laudácia na jubilanta JOZEFA MIKLOŠKA: Človek s puncom tvorivej vitality

* Zlata Matláková: Laudácia na jubilujúcu VIERU BENKOVÚ: Osobnosť slobodného literárneho života

ZO SVETA LITERATÚRY/OSOBNOSTI/PREKLADOVÁ TVORBA/POÉZIA

* Jana Judinyová: Puškin a Slovensko

* Sona Velijeva: Pred miliónmi rokov; Keď sa hneváš; Úbohosť (Zo srbčiny prebásnil Martin Prebudila)

SERVIS

ZO ŽIVOTA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – január 2020

* 3. 1. 1940 – Tomáš Winkler (80)
* 5. 1. 1940 – Ivan Machala (80)
* 11. 1. 1940 – Anna Hrabalová (80)
* 19. 1. 1955 – Andrej Ferko (65)
* 22. 1. 1940 – Peter Jaroš (80)
* 22. 2. 1950 – Miroslav Majerník (70)
* 23. 1. 1965 – Erika Jarkovská (55)
* 24. 1. 1950 – Eva Sisková (70)
* 30. 1. 1935 – Jozef Mihalkovič (85)
* 31. 1. 1955 – Anton Hrnko (65)
* 31. 1. 1945 – Tatiana Jaglová (75)
Srdečne blahoželáme!

AKTUALITY

* Peter Martinák: Celoslovenská Literárna súťaž Jozefa Braneckého 2019: Studňa sa tajne s dažďom zhovára

* Zlata Matláková: Prezentácia lyrizovanej prózy MARIÁNA ŠIDLÍKA

* Helena Pagáčová: 51. ročník celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov: Jašíkove Kysuce 2019

* R. A. Ružomberský: LADISLAV KUBÍNYI – vedec, či umelec?

* František Mach: Prepletené roky: Výstava celoživotného diela textilnej výtvarníčky DARINY LICHNEROVEJ

SÚŤAŽE

* Odovzdali Ceny Slovenských pohľadov

PREČÍTAJTE SI

* Slovenské pohľady 12/2019

* Na www.noveslovo.sk

LiTERÁRIUM

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Ján Grešák: Zádrapky: Nemocničná; Nemocničná; O očiste súdnictva; Pravdivosť príslovia

* Milan Kupecký: Priviate vetrom; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Ľudo Majer: Spod čapice; Úvaha v absolútnom rýme

* Emil Poláčik: Balady: Internetová; Parlamentná

* Milan Hodál: Epigramy: Hlad; My o vlku a vlk za dverami

* Pavol Kall: Threema

* Oľga Krajmerová: Úvaha nad príslovím

* Alexander Scholz: Dobrosrdečné úvahy

* Tomáš Turner: Postrehy: Rok čo rok; Uhol večnosti; Už je načase; Z policajného záznamu

* Marta Germušková: Definície

* Milan Kenda: Kocúrkovské hospodárstvo

* Eva Jarabková: Myšlienky: Bohatstvo ničí prírodu; Tridsať rokov slobody

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* René Pavlík, člen združenia Rastic: Ukradnuté detstvo

 

Kresby:

Martin Kellenberger: Zimné slnko: PF 2020

Peter Gossányi: Embargo na darčeky

 

***

 

PRÍLOHA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA PRE SLOVENSKÚ PÔVODNÚ A PREKLADOVÚ LITERATÚRU LiteraTÚRA 2/2019

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Blok poézie slovenských básnikov na vianočnú tému (Pripravil JAROSLAV REZNÍK)

* Karol Strmeň: Narodenie Pána

* Viliam Turčány: Pred Vianocami

* Milan Rúfus: Mamina koleda

* Jozef Čertík: Vianočná

* Teofil Klas: Božie narodenie

* Ján Maršálek: Vianočná

* Margita Ivaničková: Dieťa z maštale

* František Ruščák: A prišiel posol...

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Anna Sláviková: Kapor

* Lýdia Žáková: „Otoč sa k stene!“

* Martina Monošová: Sophie II: Rytierova druhá šanca

* Ján Grešák: Svetlo na cintoríne

LAUREÁTI LITERÁRNEJ SÚŤAŽE JOZEFA BRANECKÉHO STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA 2019

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Barbora Langová: možno by som mohla (keď bude leto); mame; pri písaní sočky

* Alex Zamborský: Andulka po rozvode; Prázdna jaskyňa na sídlisku; Sídliskový kubizmus

* Viliam Rosinský: ... je krása ktorej sa nesmieš dotknúť; . ranné (e)rosenie; . o pekle; . pre stanem

* Andrea Trusková: O (nie)čom?; 8. 10. 2016; Zostávam; Kam; Stabilita; Bojím sa; (Ú)skok(y); Anjelské rande; Niekedy chceš

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Natália Václaviaková:  Oxymoron

(Blok poézie a prózy z víťazných príspevkov Literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára zostavila MARGITA IVANIČKOVÁ.

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Miroslav Demák: Kategorický imperatív; Most; Anjeličkárka

* Ján Bajánek: Národ Slova

ESEJ

* Miroslav Pius: Živé a mŕtve slová – úžasný archív ľudstva

ODBER A PREDPLATNÉ

* Predplaťte si Literárny týždenníkViac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/literarny-tyzdennik-43-44-2019/

Kresba na 1. strane: Martin Kellenberger: PF 2020

 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a pracovných úspechov v novom roku želá Spolok slovenských spisovateľov a redakcia Literárneho týždenníka.

 

Literárny týždenník 43 – 44 z 11. decembra 2019 prináša:

ÚVODNÍK

* Štefan Cifra: Dar nad dary

AKTUALITY

* Vyhlásenie účastníkov vedeckej konferencie Svedectvo – Cesta Slovenska k samostatnej štátnosti, usporiadanej pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie: Posolstvo mladej generácii

* Vedecká konferencia pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky ANDREJA DANKA: Svedectvo – Cesta Slovenska k samostatnej štátnosti

ZO ŽIVOTA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Pavol Dinka, predseda komisie pre prípravu novelizácie Stanov SSS: Výzva členom a organizačným zložkám SSS

AKTUALITY

* Pavol Dinka: Hlavná cena Egona Erwina Kischa RUDOLFOVI SCHUSTEROVI: Osobné blahoželanie premiéra

* Pavol Dinka: Prezentácia knihy JOZEFA LEIKERTA Ukradnutá mladosť: Strhujúce dielo o živote v koncentračnom tábore

* R. A. Ružomberský: Hostia v Rázusovie klube spisovateľov

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ESEJ

* Marian Váross: O spoločenských systémoch a socializme (Z výberu esejí Mariana Várossa Úvahy v nečase, ktorý pre vydavateľstvo Marenčin pripravil Ján Čomaj.)

GLOSY

* Ján Maršálek: Kult individualizmu

* Viera Švenková: Pod hviezdnym nebom...

* Milan Zelinka: Plody (po)slušnosti...

REPORTÁŽ

* Anna Sláviková: Za zdravím aj krásou

UMENIE/OPERA/DIVADLO

* Vladimír Blaho: 60. výročie Štátnej opery v Banskej Bystrici si pripomenuli slávnostným koncertom, výstavou a premiérou operného diela Eva: Dôstojné oslavy jubilea: Úspešný návrat historicky prvej opery z roku 1960

HUDBA/FOLKLÓR/OSOBNOSŤ

* Ľubor Hallon: Pocta mágovi zborového spevu: Oslavy nedožitých 100 rokov ŠTEFANA KLIMA

LITERÁRNE SÚŤAŽE

* Nové knihy z Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky a vyhlásenie výsledkov 11. ročníka súťaže v Budmericiach: Prestížna súťaž mladých básnikov o Cenu Rudolfa Fabryho

HUDBA/SPEV

* Ľubica Hroncová: Nová tradícia gospelovej hudby na Slovensku

UMENIE/OPERA/DIVADLO

* Jana Nežatická: Divadlo Andreja Bagara v Nitre uviedlo vo svojej premiére súčasnú hru izraelskej autorky Savyony Liebrechtovej Banalita lásky: Vystúpiť z každodennosti

* Milan Polák: Mužské oddelenie – najnovšia premiéra Radošinského naivného divadla: Obrázky z nemocnice, ktoré prekračujú jej múry

VIZUÁLNE UMENIE/SOCHÁRSTVO/GRAFIKA/MAĽBA/FOTOGRAFIA

* Dagmar Jordová-Millerová: Kompánkov čarovný svet zvykov a symbolov

* Dušan Mikolaj: Komáčkova farebná guráž

* Ivan Jackanin: Žánrovo pestré prezentácie

(Stranu pripravil DUŠAN MIKOLAJ)

RECENZIE/DVA POHĽADY NA JEDNU KNIHU

* Milan Zelinka: Veľkosť umelca – veľkosť človeka; Anton Blaha: Ján zoričák: Per aspera ad astra (MIKOLAJ, Dušan: Šťastné okolnosti Jána Zoričáka. Ilustrácie Ján Zoričák. Fotografie Dušan Mikolaj. Doslov Ivan Jančár. Bratislava: AlleGro Plus, s. r. o., 2019, 1. vyd., 144 s., ISBN 978-80-973087-7-3, viaz.)

RECENZIE

* Jaroslav Rezník: Slovenský prológ k Písmu (Konštantín Filozof: Proglas. Zostavovateľ Tibor Mikuš. Nitra: Nadácia Konštantína Filozofa, 2019, 1. vyd. 72 s., ISBN 978-80-8206-018-1, viaz.)

* Ivan Vojtech Hudec: Kultivovane napísaná kniha k Vianociam (JUDÁK, Viliam: Jezuliatko opäť prichádza. Maľba na obálke Ondrej Zimka: Madona s cudzokrajným motýľom. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2019, 1. vyd., 272 s., ISBN 9788081613999, brož.)

* Jozef Špaček: Dialóg z dvoch brehov (KANTŮRKOVÁ, Eva – ŽANTOVSKÝ, Petr: Navzdory času. Ilustrovala Tereza Kovandová. Praha: Česká citadela, s. r. o., 2019, 1. vyd., 216 s., ISBN 978-80-907399-3-2_

* Ľuboš Jurík: Zabudnuté osobnosti: Vavro Šrobár a Imrich Karvaš (OLACH, Ľubo: Guvernér Imrich Karvaš. Bratislava: AlleGro Plus, s. r. o., 2019, 1. vyd., 144 s., ISBN 978-80-973087-7-3, viaz.; OLACH, Ľubo: Vavro Šrobár – Osudové prevraty 1918 – 1944 – 1948. Bratislava: PT Marenčin, 2017, 1. vyd., 304 s., ISBN 978-80-8114-894-1)

* Terézia Ursínyová: Objavný portrét umelca (TOMANOVÁ, Mária: Štefan Babjak: Pilier banskobystrickej opery. Banská Bystrica: Akadémia umení, 2019, 1. vyd., 181 s., ISBN 978-80-8206-018-1, viaz.)

* Sergej Makara: Spoveď svedomia, postojov a lásky (ZÁLETA, Michal: Pamäť dvora. Bratislava: Vydavateľstvo CCU, spol. s. r. o., 2018, 1. vyd., 118 s., ISBN 978-80-89166-47-3)

* Eva Fordinálová: Slovenský Parnas (JUDINYOVÁ, Jana: Dožinkový veniec pre kňažnú. Trnava: Vlastným nákladom, 2019, 1. vyd., 394 s., ISBN: 978-80-570-1121-7, brož.)

* Dušan Mikolaj: Svedectvo ženy. (Iloncsi: Z vojnového denníka grófky Ilony Andrássyovej. Editor Lajos Kovács. Z maďarského originálu preložila Anna Šimkuličová. Humenné: Klub vojenskej histórie Beskydy, 2019, 1. vyd., 256 s., ISBN 978-80-973444-0-5)

* Viliam Apfel: Čas blízky i vzdialený (HLUŠÍKOVÁ, Marta: Starovek pod lupou. Ilustrácie Juraj Martiška. Bratislava: Perfekt, a. s., 2018, 1. vyd., 215 s., ISBN 978-80-8046-902-3)

* Pavol Tomašovič: Biele miesta života (KUZMA, Štefan: Atlas bielej. Slovenské centrum PEN, 2019, 1. vyd., 88 s., ISBN 978- 80-973077-8-3)

* Ľubor Hallon: Výnimočný baedeker výnimočného výtvarníka (LAJDA, Stano: Posledná večera Leonarda z Vinci. Bratislava: Artforum, 2019, 1. vyd., 544 s., ISBN 9788081502743, viaz.)

* Oliver Tokár: Úrodná osemdesiatka (POVCHANIČ, Štefan: Od sentimentalizmu k symbolizmu francúzska literatúra 19. storočia. Bratislava: Marenčin PT, 2019, 1. vyd., 240 s., ISBN 978-80-569-0538-8)

LITERÁRNE CENY/CENY SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV ZA CELOŽIVOTNÉ DIELO

* Teofil Klas: Laudácia na jubilanta JOZEFA MIKLOŠKA: Človek s puncom tvorivej vitality

* Zlata Matláková: Laudácia na jubilujúcu VIERU BENKOVÚ: Osobnosť slobodného literárneho života

ZO SVETA LITERATÚRY/OSOBNOSTI/PREKLADOVÁ TVORBA/POÉZIA

* Jana Judinyová: Puškin a Slovensko

* Sona Velijeva: Pred miliónmi rokov; Keď sa hneváš; Úbohosť (Zo srbčiny prebásnil Martin Prebudila)

SERVIS

ZO ŽIVOTA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – január 2020

* 3. 1. 1940 – Tomáš Winkler (80)
* 5. 1. 1940 – Ivan Machala (80)
* 11. 1. 1940 – Anna Hrabalová (80)
* 19. 1. 1955 – Andrej Ferko (65)
* 22. 1. 1940 – Peter Jaroš (80)
* 22. 2. 1950 – Miroslav Majerník (70)
* 23. 1. 1965 – Erika Jarkovská (55)
* 24. 1. 1950 – Eva Sisková (70)
* 30. 1. 1935 – Jozef Mihalkovič (85)
* 31. 1. 1955 – Anton Hrnko (65)
* 31. 1. 1945 – Tatiana Jaglová (75)
Srdečne blahoželáme!

AKTUALITY

* Peter Martinák: Celoslovenská Literárna súťaž Jozefa Braneckého 2019: Studňa sa tajne s dažďom zhovára

* Zlata Matláková: Prezentácia lyrizovanej prózy MARIÁNA ŠIDLÍKA

* Helena Pagáčová: 51. ročník celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov: Jašíkove Kysuce 2019

* R. A. Ružomberský: LADISLAV KUBÍNYI – vedec, či umelec?

* František Mach: Prepletené roky: Výstava celoživotného diela textilnej výtvarníčky DARINY LICHNEROVEJ

SÚŤAŽE

* Odovzdali Ceny Slovenských pohľadov

PREČÍTAJTE SI

* Slovenské pohľady 12/2019

* Na www.noveslovo.sk

LiTERÁRIUM

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Ján Grešák: Zádrapky: Nemocničná; Nemocničná; O očiste súdnictva; Pravdivosť príslovia

* Milan Kupecký: Priviate vetrom; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Ľudo Majer: Spod čapice; Úvaha v absolútnom rýme

* Emil Poláčik: Balady: Internetová; Parlamentná

* Milan Hodál: Epigramy: Hlad; My o vlku a vlk za dverami

* Pavol Kall: Threema

* Oľga Krajmerová: Úvaha nad príslovím

* Alexander Scholz: Dobrosrdečné úvahy

* Tomáš Turner: Postrehy: Rok čo rok; Uhol večnosti; Už je načase; Z policajného záznamu

* Marta Germušková: Definície

* Milan Kenda: Kocúrkovské hospodárstvo

* Eva Jarabková: Myšlienky: Bohatstvo ničí prírodu; Tridsať rokov slobody

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* René Pavlík, člen združenia Rastic: Ukradnuté detstvo

 

Kresby:

Martin Kellenberger: Zimné slnko: PF 2020

Peter Gossányi: Embargo na darčeky

 

***

 

PRÍLOHA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA PRE SLOVENSKÚ PÔVODNÚ A PREKLADOVÚ LITERATÚRU LiteraTÚRA 2/2019

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Blok poézie slovenských básnikov na vianočnú tému (Pripravil JAROSLAV REZNÍK)

* Karol Strmeň: Narodenie Pána

* Viliam Turčány: Pred Vianocami

* Milan Rúfus: Mamina koleda

* Jozef Čertík: Vianočná

* Teofil Klas: Božie narodenie

* Ján Maršálek: Vianočná

* Margita Ivaničková: Dieťa z maštale

* František Ruščák: A prišiel posol...

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Anna Sláviková: Kapor

* Lýdia Žáková: „Otoč sa k stene!“

* Martina Monošová: Sophie II: Rytierova druhá šanca

* Ján Grešák: Svetlo na cintoríne

LAUREÁTI LITERÁRNEJ SÚŤAŽE JOZEFA BRANECKÉHO STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA 2019

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Barbora Langová: možno by som mohla (keď bude leto); mame; pri písaní sočky

* Alex Zamborský: Andulka po rozvode; Prázdna jaskyňa na sídlisku; Sídliskový kubizmus

* Viliam Rosinský: ... je krása ktorej sa nesmieš dotknúť; . ranné (e)rosenie; . o pekle; . pre stanem

* Andrea Trusková: O (nie)čom?; 8. 10. 2016; Zostávam; Kam; Stabilita; Bojím sa; (Ú)skok(y); Anjelské rande; Niekedy chceš

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Natália Václaviaková:  Oxymoron

(Blok poézie a prózy z víťazných príspevkov Literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára zostavila MARGITA IVANIČKOVÁ.

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Miroslav Demák: Kategorický imperatív; Most; Anjeličkárka

* Ján Bajánek: Národ Slova

ESEJ

* Miroslav Pius: Živé a mŕtve slová – úžasný archív ľudstva

ODBER A PREDPLATNÉ

* Predplaťte si Literárny týždenník