Literárny týždenník 27 – 28/2019

Literárny týždenník 27 – 28/2019

Literárny týždenník 27 – 28 Z 21. augusta 2019 prináša:

ÚVODNÍK

* Štefan Cifra:  Význam Slovenského národného povstania

ESEJ

* Pavol Dinka: Esej na biblickú tému: Ktosi nevinný, hoď prvý kameňom: Iba chudobní sú kriminálnici?

AKTUALITY/SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE – 75. VÝROČIE

* Program celoštátnych osláv 75. výročia SNP v Banskej Bystrici

* Pocta SNP a trom umelcom – Orest Dubay, Vincent Hložník, Ladislav Snopek

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

SLOVENSKÝ VIDIEK

* Michal Šarafín: Vidiek je kultúra, architektúra jej prejav

PREDPLATNÉ A ODBER

* Predplaťte si Literárny týždenník

ANALÝZY A PROGNÓZY/Z DOMOVA A ZO SVETA

* Ľudovít Števko: Trasovisko slovenskej politiky

* František Škvrnda: Zmena moci na Ukrajine

DIVADLO

* Milan Polák: Slovenské národné divadlo oslávi sto rokov svojej existencie: Absencia hier súčasných slovenských dramatikov i klasikov

SOCHÁRSTVO

* Dagmar Jordová: Expozícia diel švajčiarskeho sochára ALBERTA GIACOMETTIHO: Svetoznámy surrealistický umelec

ESEJ

* Stanislav Hvozdík: Tvorivosť v zajatí konzumnej spoločnosti

GLOSA

* Viera Švenková: Sen o raji

VIZUÁLNE UMENIE/SKLÁRSTVO/MALIARSTVO

* Dušan Mikolaj: Svetové sklo na Slovensku: Zbierka skla v pezinskom zámku;

* Dušan Mikolaj: Medzi Tatrami a Dunajom

* Tibor Kočík: Precitnuté duše Beskýd

LITERATÚRA/SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE – 75. VÝROČIE

*  Július Lomenčík: Život splývajúci s básňou (Povstalecký básnik Ján Brocko)

* Ján Brocko: Chlieb každodenný partizánsky (báseň)

Vincent Šabík: Čítanie a chápanie dejín v dielach slovenských prozaikov: Hermeneutický princíp „zdola“

* Ján Bobák: Plán generála FERDINANDA ČATLOŠA na protinemecké povstanie Slovenskej armády v roku 1944: Dve protikladné koncepcie

* Jaroslav Chovanec: Slovenské národné povstanie a vznik slovenskej národnej štátnosti v rámci česko-slovenskej federácie: Štátoprávny odkaz SNP

* Alžbeta Remiášová: Životné osudy partizánskeho veliteľa MILOŠA UHRA: Gény odvahy

ROZHOVOR/LITERATÚRA FAKTU/OSOBNOSTI

* Umenie odkrývať podstatu: Hovoríme so spisovateľom literatúry faktu IVANOM SZABÓOM (zhovára sa Štefan Cifra)

LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ/JUBILEUM

* Jana Šimulčíková: K 100-ročnici MÁRIE ĎURÍČKOVEJ: Tvorba pre čitateľov najvďačnejších

GLOSA

* Lydie Romanská: Letné rozumovanie o plavbe na lodi Divina: Život ako gýč?

NEKROLÓG

* Zomrel MAROŠ BANČEJ, niekdajší šéfredaktor časopisu Dotyky

RECENZIE

TRI POHĽADY NA JEDNU KNIHU

* Natália Murat-Oravcová: Vždy cez krivku úsmevu

*Anna Sláviková: Klbko huncútskych zážitkov

* Anton Blaha: Kto sa smeje, nemôže sa mračiť

* (REZNÍK, Jaroslav: Spisovatelia v anekdotách: Literárne klebetárium: 302 anekdot a 239 karikatúr. Ilustroval Milan Stano (Bratislava: Vydavateľstvo Štúdio humoru, satiry atď., Encyklopédia anekdot 6. diel, 1. vyd., 232 s., ISBN 978-80-85451-54-2)

DVA POHĽADY NA JEDNU KNIHU

* Mária Bátorová: Údel prekliatych

* Zlata Matláková: Básnický vklad pre čitateľov na Slovensku i v Česku

* (KLATT, Karel: Květ se větrem uklání včelám. Ilustrácie Jaroslav Koprda. Editor Štefan Cifra. Doslov: Lydie Romanská, Ján Tazberík. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018, 1. vyd., 88 s., ISBN 978-80-8202-052-9)

 RECENZIE

* Anton Blaha: Zrodil sa moderný bratislavský Faust? (SZABÓ, Ivan: Významné osobnosti starého Prešporka. Bratislava: Perfekt, 2018, 1. vyd., 112 s., ISBN 978-80-8046-899-6)

Jozef Špaček: Fenomén mestskej reči (FORDINÁLOVÁ, Eva : Dejiny skalickej mestskej reči. Vydavateľ: Západoslovenské tlačiarne Skalica, s. r. o., 2019, 1. vyd., 67 s., ISBN 978-80-973112-2-3)

SVET LITERATÚRY/SLOVENSKÍ KRAJANIA/DEJINY/REPORTÁŽ

* Stanislav Bajaník: Vojvodinské jubilujúce dvojčatá

* Katarína Mikolášová: Bojnickí búbeli v Báčskom Petrovci

SERVIS

Jubilujúci spisovatelia – členovia Spolku slovenských spisovateľov – september 2019

* 1. 9. 1929 – Štefan Horský (90)

* 4. 9. 1929 – Božena Bobáková (90)

* 18. 9. 1949 – Miroslav Bartoš (70)

* 19. 9. 1954 – Jana Chorvátová (65)

* 25. 9. 1949 – Marián Tkáč (70)

* 27. 9. 1934 – Michal Kocák (85)

AKTUALITY/PODUJATIA

* Nové knihy JAROSLAVA REZNÍKA a MILANA STANA

* Prezentácia zbierky básní KARLA KLATTA, českého básnika žijúceho na Slovensku: Autentická sila poézie

* Čestná pocta SSS Matici slovenskej

* Humanista roka JOZEF LEIKERT

NEKROLÓG

* Vladimír Bačišin: Odišiel veľký mediálny manažér – JAROSLAV HLINICKÝ (* 1931 – † 2019)

PREČÍTAJTE SI

Na www.noveslovo.sk

LiTERÁRIUM

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Jozef Bily: Drobničky XXL; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Milan Hodál: Epigramy: Čo Darwin nevedel; Krava; Krava

* Milan Kupecký: Aforezy

* Milan Kenda: Morality a iné hity

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Pavel Fábry, Košice: Smutnohry slovotvorné

* René Pavlík, združenie Rastic: Bezpečnosť spoločnosti

* Miroslav Majerník: Mrazivé slová peknej pani prezidentky

 

Kresby: Ľubomír Kotrha; Peter Gossányi