6. a 7. 11. 2015 – Prezentácie kníh SSS a Vydavateľstva SSS na Bibliotéke 2015 – v Inchebe v Bratislave

6. a 7. 11. 2015 – Prezentácie kníh SSS a Vydavateľstva SSS na Bibliotéke 2015 – v Inchebe v Bratislave

Spolok slovenských spisovateľov, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., pozývajú na podujatia v rámci knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA 2015 v Inchebe na Viedenskej ceste 3 – 7 v Bratislave:

 

Prezentácia kníh Spolku slovenských autorov od autorov žijúcich v zahraničí (JÁN LABÁTH – Srbsko, ONDREJ ŠTEFANKO – Rumunsko, MIRKO BOZIĆ – Chorvátsko)  

V piatok 6.  11. 2015 – od 14. do 15. hod. – Pódium  2 (Programové centrum 2)

 

Prezentácia novej knihy prof. ETELY FARKAŠOVEJ Paralely a prieniky

V piatok 6.  11. 2015 – od 15. do 16. hod. – Pódium  2 (Programové centrum 2)

 

Prezentácia knihy JOZEFA VLADÁRA  a VILIAMA TURČÁNYHO Venuše slovenského praveku

V sobotu 7.  11.  2015 od 12.  do  13. hod. – Pódium  2  (Programové centrum 2)

 

Prezentácia knihy Viery Švenkovej Hry vetra

V sobotu 7.  11.  2015 – od 17. do 17.30. hod. – Pódium  1  (Programové centrum 1)

 

Prezentácia knihy Pavla Čarnogurského Súboj s komunizmom 2

V sobotu 7.  11.  2015 – od 17.30 do 18.00. hod. – Pódium  1  (Programové centrum 1)

 

Prezentácia knihy autora žijúceho v zahraničí – Dragan Danilov (Srbsko) – básnická  zbierka Moje presné vidiny (preklad  Martin Prebudila)

V sobotu 7.  11.  2015 – od 18. do 19. hod. – Pódium  1  (Programové centrum 1)

 

Podujatia sa uskutočňujú s finančným  príspevkom  Ministerstva  kultúry  Slovenskej republiky.