7. 11. – Prezentácia knihy JOZEFA VLADÁRA a VILIAMA TURČÁNYHO Venuše slovenského praveku – BIBLIOTÉKA 2015 – v Inchebe v Bratislave

7. 11. – Prezentácia knihy JOZEFA VLADÁRA a VILIAMA TURČÁNYHO Venuše slovenského praveku – BIBLIOTÉKA 2015 – v Inchebe v Bratislave

Spolok slovenských spisovateľov, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., pozývajú na podujatie prezentácia knihy JOZEFA VLADÁRA a VILIAMA TURČÁNYHO Venuše slovenského praveku v sobotu 7.  11. od 12.  hod., ktoré sa uskutoční v rámci knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA 2015, v Inchebe na Viedenskej ceste 3 – 7 v Bratislave, PÓDIUM  2 (PROGRAMOVÉ CENTRUM 2).

Podujatie sa uskutočňuje s finančným  príspevkom Ministerstva  kultúry  Slovenskej republiky.