7. 11. – Prezentácia básnickej zbierky Dragan Danilov (Srbsko): Moje presné vidiny – BIBLIOTÉKA 2015 – v Inchebe v Bratislave

7.  11. – Prezentácia básnickej  zbierky Dragan Danilov (Srbsko): Moje presné vidiny – BIBLIOTÉKA 2015 – v Inchebe v Bratislave

Spolok slovenských spisovateľov, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., pozývajú na prezentáciu básnickej  zbierky autora žijúceho v zahraničí Dragana Danilova (Srbsko) Moje presné vidiny (preklad  Martin Prebudila) v sobotu 7. 11. 2015 o 18. hod., ktorá sa uskutoční v rámci knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA 2015, v Inchebe na Viedenskej ceste 3 – 7 v Bratislave, PÓDIUM  1  (PROGRAMOVÉ CENTRUM 1).

Podujatie sa uskutočňuje s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.