7. 11. – Prezentácia knihy VIERY ŠVENKOVEJ Hry vetra – BIBLIOTÉKA 2015 – v Inchebe v Bratislave

7.  11. – Prezentácia knihy VIERY ŠVENKOVEJ Hry vetra – BIBLIOTÉKA 2015 – v Inchebe v Bratislave

Spolok slovenských spisovateľov, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., pozývajú na prezentáciu knihy VIERY ŠVENKOVEJ Hry vetra v sobotu 7.  11. o 17. hod., ktoré sa uskutoční v rámci knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA 2015, v Inchebe na Viedenskej ceste 3 – 7 v Bratislave, PÓDIUM  1 (PROGRAMOVÉ CENTRUM 1).

Podujatie sa uskutočňuje s finančným  príspevkom Ministerstva  kultúry  Slovenskej republiky.