Čomaj, J.: Všetko sa stalo tak [Ľ. Horník: Bratislavský obchodník, 2017]

14.02.2018 13:49

 

Ľubomír Horník

BRATISLAVSKÝ OBCHODNÍK

Bratislava: Perfekt, 2017, 1. vyd., 280 s.,

978-80-8046-826-2 (viaz.)

 

Všetko sa stalo tak

JÁN ČOMAJ

Titulok pre túto recenziu som vybral zo záhlavia či motta knihy: „Všetko sa stalo tak, ako je napísané. Ak si niekto bude myslieť, že sa podobá na opísané postavy, je to len jeho márnomyseľnosť. Autor.“ Ak by to bolo tak, namiesto recenzie by som písal vrelé odporúčanie širokému spektru čitateľov, aby si knižku zohnali a s potešením ju prečítali. Odporúčal by som to najmä tým, čo majú radi návraty do nedávnych čias (v danom prípade do čias medzi dvoma svetovými vojnami, teda do doby, ktorá je vlastne ešte na dosah). A keďže sa príbeh odohráva v Bratislave, odporúčal by som to ľuďom, čo stadiaľto pochádzajú alebo sem prišli v rokoch päťdesiatych až šesťdesiatych, teda „miesta činu“ sú im dobre známe. Ak privriem jedno oko, odpustím si aj tento podmieňovací spôsob, lebo to, čo vnímam ako pehu na tvári diela, je možno len môj subjektívny pocit – alebo (čo je ešte horšie) apriórna predstava autora literatúry faktu. Na vyrozprávanie skutočných dejov má Ľ. Horník náležitú skúsenosť televízneho tvorcu a ešte závideniahodnú usilovnosť v spoznávaní reálií. Čitateľa o tom presvedčil už špionážnym trilerom Šiesta nábojnica, takým faktograficky presným v udalostiach, časoch, miestopise a správaní Nemcov, Červenej armády, Slovákov na východnom fronte a v zázemí, že špionážna dráma sa v ponímaní čitateľa stávala priam skutočnou udalosťou – všetko bolo presné, skutočné a nefalšované, udalosti, typy zbraní, lietadiel, munície, techniky, útvary, ich velitelia, prieskumníci a kontarozviedčici, do punktíka, do miesta a minúty konania – iba hrdina a jeho dráma boli z ríše umeleckej fantázie. Teraz autor siahol na denník svojho starého otca a urobil z neho literatúru, opäť vernú, ba o to vernejšiu, že šlo o živú a nefalšovanú bytosť. O portrét. O memoáre. Autor do literárne spracovaných pamätí vplietol uzlík príbehu zo Sibíri, keď sa náš hrdina s útvarmi légií pod velením M. R. Štefánika sťahuje cez Sibír, Kazachstan a Ďaleký východ do Vladivostoku a stade po mori do Európy. Zachráni Rusa pred zastrelením skupinou zdivočených revolucionárov, dostane hŕstku drahých kamienkov, ktoré sú však prekliate – a úsilie podvodníkov zmocniť sa ich povpletá do príbehu, ktorý inak priam vonia skutočnosťou. Kniha je naozaj čarovným návratom do čias, keď bolo v Bratislave jedno kino Uránia a veľa viech, jedna vináreň Kotva s komplexom služieb a veľa filiálok na Vydrici, supermarket bol neznámym pojmom, ale takmer na každej ulici bol aspoň jeden koloniálny obchod, aj na Jaskovom rade. Štýl a zvyklosti života tých čias, rodinná atmosféra, automobilizmus vo svojej kolíske, obchodné grémium i malý obchodík nad koľajiskom hlavnej stanice – to všetko je nielen verne podané, ale aj obdivuhodne pôsobivo a pokojne, až máme pocit, že sa s autorom a jeho hrdinami fyzicky vraciame do tých čias. Možno sa autor obával, že príbeh bude fádny, tak pridal štipku korenia. Nemusel. V tom sa asi nezhodneme. A mám obavy, že sa v tom nezhodnú ani čitatelia. To je však druhoradé. Dôležité je, že je to dobrá knižka.

 

---

ČOMAJ, Ján: Všetko sa stalo tak [Recenzia knihy Ľubomír Horník: Bratislavský obchodník, Perfekt, 2017]. In: Literárny týždenník, č. 3 – 4, ročník: XXXI, vyšlo 31. 1. 2018, s. 13. ISSN 0862-5999. Dostupné na internete: <TU>.