Literárny týždenník 1 – 2/2015

Literárny týždenník 1 – 2/2015

Literárny týždenník 1 – 2 zo 14. januára 2015 prináša:

* ROZHOVOR

* J. Michalov: Poznávanie pravdy (s prírodovedcom, teológom, filozofom, zakladateľom Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pri FF UKF v Nitre sa zhovára M. Bielik)

* ZO ŽIVOTA SSS/MÉDIÁ

* Vydavateľský deň SSS

* Š. Cifra: Vážení čitatelia a prispievatelia

* Ceny SSS

* Konferencia o V. Marčokovi

* J. Rezník: Statoční vždy umierajú vo sviatok

* Drahoslava Machalu pochovali na Národnom cintoríne v Martine

* OSOBNOSTI

* Rok Ľudovíta Štúra – plagát

* ROZHOVOR/LITERATÚRA

* P. Modiano: O tajomstve života (rozhovor s nositeľom Nobelovej ceny a jeho príhovor pri preberaní ceny)

* UMENIE/HUDBA/SPEV/OPERA

* V. Blaho: Komorný spev v SND

* J. Rácz: Košické Na skle maľované

* KOMENTÁRE/SVET

* F. Škvrnda: Svetová politika a bezpečnosť 2014

* NEKROLÓG/LITERATÚRA

* Zomrel slovenský spisovateľ D. Machala

* J. Čomaj: Návraty k človeku, čo práve odišiel

* M. Bielik: Kondolenčný list predsedu SSS rodine D. Machalu

* S. Bajzíková: Odišiel úprimný vlastenec

* Príhovor D. Machalu na Clementisových dňoch

* ČÍTANIE/PRÓZA

* J. Michalov: Krvavá nedeľa

* KOMETÁR/MÉDIÁ/UMENIE/DIVADLO

* V. Blaho: Pre koho hráme

* M. Polák: Divadlo Aréna uviedlo hru Zabijak Joe

* LITERATÚRA

* Slovenský básnik na svetovom festivale básnikov

* M. Kováč: Všetci ste v mojom srdci prítomní (rec. Š. Cifra)

M. Kováč: Tri dni čo umrela, Krt v mojej záhrade

* NEKROLÓG/SERVIS

* M. Vároš: Odišiel Ľ. Pavlo

Kondolenčný list predsedu SSS

V. Komorovská: Jašíkove Kysuce

* J. Judinyová: Gerbócova literárna Snina

* Opustil nás básnik L. Fričovský; Rozlúčka s evanjelickým kňazom

ROZHOVOR/HISTÓRIA/KALEIDOSKOP

* P. Colotka: Človek s vedeckou erudíciou (zhovára sa P. Dinka)

* Prezentácia esejistickej knižky M. Bátorovej

* Podujatie v Hainburgu s hosťami z Ruska

RECENZIE/ANOTÁCIE/LITERATÚRA

* Novinky SSS a Vydavateľstva SSS

* B. Vargová: Básne o čase a víne (rec. M. Drastich)

* M. Goga: Tajná depeša (rec. M. Kenda)

* Periculum Galgoniense/Hlohovské nebezpečenstvo (rec. P. Mráz)

* I. Zelenka – E. Vesnin: Básnik mora a hôr (rec. M. Chudík)

* E. Meiksinsová Woodová: Impérium kapitálu (rec. M. Klenko)

* M. Šidlík: Na milosť a nemilosť (rec. Ľ. Petraško)

* A. Maťovčík: Osudy biografickej knihy o Š. Krčmérym

* Ružomberok II – Rody a osobnosti (rec. A. Maťovčík)

* P. Mráz: Ján Hollý a jeho mecenáši

* Zborník Veda a školstvo v regiónoch (rec. V. Šabík)

* REPORTÁŽ/LITERATÚRA

* P. Dinka: Modrý motýľ – Príbeh rodiny Schusterovcov

* KOMENTÁR/DOMOV

* J. Husár: Ekonómia a občan

* Ľ. Števko: Novoročný prejav

* R. Michelko: Horlenie za úradnícku vládu

* LiTERÁRIUM

* J. Čomaj: Preklepy môjho počítača

* A. Scholz: Novoročné predsavzatia

* J. Bily: Definície

* P. Gossányi: Aforizmy

* J. Kopina: Odpočuté, Blog z NR SR – Kto sú?

* M. Krištofovič: Kresby

* FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* G. R.: Azda by sa patrilo oduchovňovať túto demokraciu!