Objednávky na predplatné Literárneho týždenníka

Ak chcete, aby vám Literárny týždenník prichádzal priamo na adresu, môžete si ho predplatiť.

* Ročné predplatné v roku 2023: 33,– € * Polročné predplatné v roku 2019: 16,50 € *

Vašu objednávku vybavíme aj v prípade, že ju pošlete na e-mail redakcie: literarny.tyzdennik@gmail.com.

(ELEKTRONICKÝ FORMULÁR NA OBJEDNÁVKU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA)

OZNAM

Vážení odberatelia Literárneho týždenníka,

vzhľadom na to, že sa nám v tomto roku nepodarilo vydať plánovaných 22 dvojčísel – najmä z dôvodov nepridelenia dotácie z Fondu na podporu umenia na projekt Literárny týždenník na rok 2023 – po dohode s distribútormi tlače Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. a so Slovenská pošta, a. s. vám oznamujeme, ak ste si LT predplatili na tento rok, zaráta sa Vám predplatné na vydania, ktoré vyjdú v budúcom roku 2024.
Ďakujeme za pochopenie.

Redakcia

Objednávky predplatného –
Slovenská pošta, a. s.

Slovenská pošta, a. s.
E-mail: predplatne@slposta.sk
Bezplatná telefónna linka: 0800 111 135

Kontakty na regionálne Strediská predplatného tlače Slovenskej pošty

Banská Bystrica, Brezno, Zvolen

Slovenská pošta, a. s., Regionálne miesto predplatného tlače, Horná 1, 974 01 Banská Bystrica, predplatnebb@slposta.sk, tel.: 048/411 52 87, 048/432 62 77

Bratislava

Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. Box 164, 820 14 Bratislava 214, predplatne@slposta.sk, tel.: 02/45 248 213, 02/54 418 091

Košice, Rožňava, Trebišov, Michalovce, Humenné

Slovenská pošta, a. s., Regionálne miesto predplatného tlače, Thurzova 1, 040 01 Košice, predplatneke@slposta.sk, predplatnetv@slposta.sk, tel.: 055/681 31 10,

Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín

Slovenská pošta, a. s., Regionálne miesto predplatného tlače, M. M. Hodžu 7, 031 01 Liptovský Mikuláš, , predplatnelm@slposta.sk, tel.: 044/552 31 44, 044/562 14 71

Nitra, Levice, Nové Zámky, Komárno

Slovenská pošta, a. s., Regionálne miesto predplatného tlače, Sládkovičova 2, 949 01, Nitra, predplatnenr@slposta.sk, tel.: 037/655 86 93, 037/651 95 16

Poprad, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves

Slovenská pošta, a. s. , Regionálne miesto predplatného tlače, Wolkrova 479, 058 02 Poprad, , predplatnepp@slposta.sk, tel.: 052/478 23 78, 052/772 12 16

Prešov, Bardejov, Svidník

Slovenská pošta, a. s., Regionálne miesto predplatného tlače, Masarykova 2, 080 01 Prešov, predplatnepo@slposta.sk, tel.: 051/777 61 28, 051/759 52 52

Prievidza, Žiar nad Hronom

Slovenská pošta, a. s., Regionálne miesto predplatného tlače, Kláštorná 5, 971 01 Prievidza, predplatnepd@slposta.sk, tel.: 046/542 35 94, 046/542 00 84

Rimavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš

Slovenská pošta, a. s., Regionálne miesto predplatného tlače, Jánošíkova 1, 979 01 Rimavská Sobota, predplatners@slposta.sk, tel.: 047/561 42 16, 047/562 46 37

Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Topoľčany

Slovenská pošta, a. s., Regionálne miesto predplatného tlače, Jesenského 42, 911 01 Trenčín, predplatnetn@slposta.sk, tel.: 032/743 29 16, 032/743 16 67

Trnava, Hlohovec, Piešťany, Senica, Dunajská Streda, Galanta, Bratislava (vidiek)

Slovenská pošta, a. s., Regionálne miesto predplatného tlače, Dohnányho 17, 917 02, Trnava, predplatnett@slposta.sk, tel.: 033/551 51 68, 033/551 51 69

Žilina, Čadca, Považská Bystrica, Martin

Slovenská pošta, a. s., Regionálne miesto predplatného tlače, Na Priekope 4, 010 01 Žilina, predplatneza@slposta.sk, tel.: 041/512 62 60, 041/562 21 65

 

(zdroj: Slovenská pošta)

Objednávky predplatného –
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.,
oddelenie inej formy predaja, P. O. BOX 183,
830 00 Bratislava 3

Bezplatná linka: 0800 188 826, tel.: 02/4989 3563, 02/4989 3564, 02/4989 3565, 02/4989 3566, fax.: 02/3222 2256

E-mail: predplatne@abompkapa.sk

Web: www.ipredplatne.sk

ELEKTRONICKÝ FORMULÁR

NA OBJEDNÁVKU

LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

Predajné miesta Literárneho týždenníka 2023 – zoznam (pdf)

Zoznam predajných miest Literárneho týždenníka Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., v novinových stánkoch, predajniach a nákupných centrách v mestách a obciach celej Slovenskej republiky v období júla 2023 si môžete stiahnuť vo formáte Acrobat Reader (pdf) TU.