Literárna súťaž Villa Zerna 2024 – Uzávierka súťaže: 22. marec 2024

Literárny klub PoeMa v Hornom Srní, Obecná knižnica v Hornom Srní a Obecný úrad v Hornom Srní

vyhlasujú

11. ročník literárnej súťaže

Villa Zerna 2024

 

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných škôl (ZŠ), študenti stredných škôl (SĎ) a študenti vysokých škôl (VŠ) a dospelí zo Slovenska s prácami, ktoré doteraz neboli publikované a ani ocenené v iných súťažiach.

Súťažný žáner: Poézia/Próza – tematicky voľné

Počet prihlásených prác:

Poézia – maximálne 3 práce od jedného autora, (vo formáte docx, doc, txt)

Próza – maximálne 2 práce, pritom maximálny rozsah jednej práce – 3 normostrany

(normostrana =1800 znakov vrátane medzier, Times New Roman, alebo Arial, veľkosť 12, dvojité riadkovanie, vo formáte docx, doc, txt)

Vo všetkých prácach treba uviesť: meno a priezvisko autora, dátum narodenia, presnú adresu, e-mail, číslo telefónu, u žiakov a študentov aj adresu školy a ročník.

Práce treba poslať e-mailom na poemahornesrnie@gmail.com

 

Súťaží sa v 4 vekových kategóriách:

1. Žiaci ZŠ 3 – 5 ročník

2. Žiaci ZŠ 6 – 9 ročník

3. Študenti SŠ

4. Dospelí nad 20 rokov a študenti VŠ

 

Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ súťaže. Udelené budú tri ceny v každej kategórii, cena starostu obce Horné Srnie a čestné uznania podľa rozhodnutia poroty. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v mesiaci jún 2024. Ocenení súťažiaci budú pozvaní písomne alebo e-mailom.

 

Uzávierka súťaže: 22. marec 2024