Apfel, V.: Slovenský kráľ, ktorý prežil [M. Musil: Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského, 2017]

28.02.2018 14:00

 

Miroslav Musil

SKUTOČNÝ PRÍBEH GRÓFA MÓRICA BEŇOVSKÉHO

Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, spol. s r. o., 2017,

1. vyd., 204 s., ISBN 978-80-972-659-9-1

 

Slovenský kráľ, ktorý prežil

VILIAM APFEL

Niekedy sa zdá, že osud s národmi nášho sveta hrá akúsi čudnú šachovú partiu, keď z hlbín prasveta zavše vyberie jednu figúrku, ktorej dá do vienka pohnutý život, plný dobrodružstiev, napätia a napokon aj víťazstva, ktoré neraz pripomína prehru. A tak skôr ako sa uzavrie takáto kapitola, je súdené hrdinovi nášho národného príbehu prežiť v neuveriteľných súvislostiach dominantné deje, hodné závisti. Ak sa k tomuto všetkému pridá ešte aj séria dejinných poryvov, v ktorých vznikajú a zasa miznú celé štátne útvary, sformuje sa situácia dostatočne vhodná na to, aby sa napríklad okolité národy pokúsili prisvojiť si – bez pričinenia a zásluh – konkrétnu osobnosť. Tak sa to pred pár storočiami prihodilo aj nášmu krajanovi, rodákovi z Vrbového, grófovi Móricovi Beňovskému, ktorý sa narodil v Uhorsku, a preto si ho chcú prisvojiť Maďari. Bojoval po boku Poliakov proti Rusku, a to je zasa dôvod, prečo si naňho uplatňujú nárok Poliaci. Istý čas okúsil cárske žaláre a vyhnanstvo, z čoho pre našich východných susedov vyplýva priam majetkový nárok na neho. No s požiadavkami nezostávajú bokom ani Francúzi, veď bol príslušníkom ich armády a v cudzine úspešne zastupoval záujmy Paríža. Pritom svoj oprávnený nárok na túto osobnosť si uplatňuje malgašský národ, veď ten Beňovského povýšil na post najvyšší, keď mu ponúkol kráľovskú korunu. Kráľ Madagaskaru sa teda oprávnene ráta medzi postavy dejepisu tohto sveta, ktoré sa tak hlboko zapísali do kroniky ľudstva, že sa stali nadlho vhodnou inšpiráciou pre bádateľov, čo vytrvalo odhaľujú jeho stopy, aby potom zistené poznatky ponúkli nám ostatným... Tak, ako to už dlhé roky robí známy slovenský cestovateľ, publicista a spisovateľ Miroslav Musil, ktorý svoju vytrvalú pozornosť dlhodobo venuje nášmu vrbovskému spolurodákovi, čoho hmatateľným dôkazom je aj jeho najnovšia vynikajúca kniha Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského. V nej na ploche vyše dvesto strán, účelne pretkaných stodeväťdesiatimi piatimi fotografiami a reprodukciami originálnych dobových listín a dokumentov, čitateľovi ponúka hmatateľné výsledky vlastného náročného a vskutku dobrodružného pátrania pri objavovaní miesta posledného odpočinku Beňovského a pri mapovaní jeho ciest po viacerých kontinentoch sveta.

Už štruktúra jeho publikácie hádam najvýstižnejšie odhaľuje zámer autora, ktorý potvrdzujú také kapitoly ako Dobyvateľ severného Tichomoria, Búrlivák južného Pacifiku, V službách kráľov Francúzska, Návrat do Európy či Tajomstvo veľkého ostrova, no aj ďalšie časti tejto zaujímavej knihy, ktorá len podčiarkuje fakt, že gróf Beňovský je večne živý hrdina, hodný nášho obdivu. Rovnaký obdiv patrí M. Musilovi za to, že vytrvalo a cieľavedome objavuje pre nás zahmlené a tajomné miesta našej histórie, ktoré kedysi dávno pomáhal budovať aj slovenský kráľ Madagaskaru.

 

---

Bibliografický odkaz:

APFEL, Viliam: Slovenský kráľ, ktorý prežil. [Recenzia knihy: Miroslav Musil: Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, spol. s r. o., 2017]. In: Literárny týždenník, č. 5 – 6, ročník: XXXI, vyšlo 14. 2. 2018,  s. 13. ISSN 0862-5999. Dostupné na internete: <TU>.