Literárny týždenník 2016

Rok 2016, XIX. ročník

Literárny týždenník 3 – 4/2016

Druhé tohtoročné monotematické dvojčíslo Literárneho týždenníka 3 – 4 z 27. januára 2016 sa zameriava na osobnosť Ľudovíta Štúra pri príležitosti 160. výročia jeho úmrtia a ukončenia Roku Ľudovíta Štúra 2015/2016. Prináša príspevky o podujatiach o Ľ. Štúrovi, zamyslenia nad...

Literárny týždenník 1 – 2/2016

Prvé tohtoročné dvojčíslo Literárneho týždenníka 1 – 2 z 13. januára 2016 uverejňuje informácie o novej tvári časopisu – jeho tematickom a obsahovom zameraní, výtvarných a grafických zmenách v roku 2016, ktoré sa už premietajú aj v najnovšom vydaní LT – s ústrednou témou...

<< 1 | 2 | 3