Literárny týždenník 1 – 2/2016

Literárny týždenník 1 – 2/2016

Prvé tohtoročné dvojčíslo Literárneho týždenníka 1 – 2 z 13. januára 2016 uverejňuje informácie o novej tvári časopisu – jeho tematickom a obsahovom zameraní, výtvarných a grafických zmenách v roku 2016, ktoré sa už premietajú aj v najnovšom vydaní LT – s ústrednou témou KULTÚRA V EKOLÓGII, EKOLÓGIA V KULTÚRE. Časopis prináša INOVOVANÉ LOGO Literárneho týždenníka – STROM (od výtvarníka Martina Kellenbergera). Na prvej strane je uverejnená fotografia Kostolíka sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici, ktorá avizuje exkluzívny príspevok v časopise Zachovaný kostolík z veľkomoravských čias!, a blahoželanie SSS a redakcie LT k novému roku. Dvojčíslo otvára ANKETA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA, v ktorej odpovedalo trinásť osobností slovenskej literatúry, kultúry, vedy a verejného života na otázku: Aké zmeny očakávate v slovenskej kultúre v roku 2016, najmä však po marcových parlamentných voľbách?

 

ÚVODNÍK

Miroslav Bielik, predseda SSS: Nové výzvy

ANKETA: AKÉ ZMENY V SLOVENSKEJ KULTÚRE BY VÁS POTEŠILI V ROKU 2016

Pavol Dinka: Úvod k ankete Literárneho týždenníka

Na anketovú otázku odpovedali: Ján Čomaj, spisovateľ literatúry faktu, publicista, Dušan Hovorka, petrológ, vedec a vysokoškolský pedagóg, Anton Hykisch, spisovateľ a diplomat, Jaroslav Rezník, spisovateľ, básnik, autor kníh pre deti a mládež, Martin Kellenberger, akademický maliar, ilustrátor kníh, Miloš Mistrík, teatrológ, masmediálny teoretik, Jozef Špaček, spisovateľ a literárny kritik, Mária Bátorová, literárna vedkyňa a spisovateľka, Jozef Vladár, vedec, archeológ, spisovateľ, Anton Blaha, advokát, spisovateľ literatúry faktu, Dušan Mikolaj, spisovateľ, Emil Polák, editor Slova, Gabriela Rothmayerová, spisovateľka

STRUČNE Z KULTÚRY

Silvester Štúrovcov, Zberateľská vášeň Svetozára Stračinu, Príprava na Divadelnú Nitru, Leikertova Pavučina Bytia

KALEIDOSKOP/Z POZVÁNOK

Margaréta Vyšná: Slovanstvo a svet súčasnosti

Jozef Václav: Beniakove Chynorany

Spomienka na pátra J. E. Cubínka

Pozvánky na podujatia v januári 2016

ÚVAHA

Vladimír Blaho: Povianočné zamyslenie

TÉMA: KULTÚRA V EKOLÓGII, EKOLÓGIA V KULTÚRE

So známym slovenským klimatológom MILANOM LAPINOM sa zhovára Tatiana Jaglová

Pavol Fűkő: Myslieť globálne, konať lokálne

Igor Šumejko: Mýty o meraní klimatických zmien

KOMENTÁRE/ZAHRANIČIE

František Škvrnda: Svetová politika a bezpečnosť v roku 2015

KULTÚRNE ČRIEPKY ZO ZAHRANIČIA

Depardieu ako Stalin; Slovenské a české Cesty; Večné svetlo; Najlepší film roka; Úspech opery SND v Nemecku

MÉDIÁ/FEJTÓN

Pavol Dinka: (Silvestrovský a novoročný ) vykĺbený televízor

Štefan Horský: Kde sa vzal moderátor?

DEJINY

Jozef Dorica: Predrománska Rotunda sv. Juraja – Zachovaný Kostolík z veľkomoravských čias!

UMENIE/FILM/DIVADLO

Milan Polák: Presvedčivý výkon Emílie Vášáryovej vo filme Marka Škopa Eva Nová

Jana Nežatická: Divadlo Andreja Bagara v Nitre privítalo návštevníkov viacerými novinkami

ROZHOVOR

S jubilujúcim lekárom a spisovateľom MIROSLAVOM DANAJOM sa zhovára Pavol Tomašovič

OSOBNOSTI

Štefan Cifra: K storočnici básnika Svetloslava Veigla, významného predstaviteľa katolíckej moderny

Vincent Šabík: Básnik Svetloslav a Literárny týždeník (príhovor na spomienkovej slávnosti v Kráľovej pri Senci)

Teofil Klas: Oslovoval som ho Klárus

RECENZIE

Jana Judinyová: Upevnili slovenské slovo, aby upevnili národ (Eva Fordinálová: Otec a syn národa: Vzťah Jána Hollého a Ľudovíta Štúra, 2015)

Ján Čomaj:  Príklad literatúry faktu (Anton Blaha: Manderla a Modrý Mauricius, 2015)

Viliam Apfel: Po zaviatych stopách (Karl Benyovszky: Prechádzka starým Prešporkom, 2014)

Lýdia Galbičková: (Kto chce žiť, nech sa kýve!: Rozhovory Denisy Guradoričovej so psychológom Ivanom Štúrom, 2014)

Július Handžárik: Zasvätený ponor do minulosti (Pavol Čarnogurský: Súboj s komunizmom 2, 2015)

Hedviga Kubišová: Prienik do tvorby Krčméryho (Jozej Tatár: Umelecký profil Štefana Krčméryho, 2015)

ČÍTANIE/POÉZIA

Lesana Kráľovičová: Nič neviem…

Juraj Bocian: balada o topoli, slnovrat, xxx

Benjamín Škreko: Kameň, Čo teraz, Trnávka

Ondrej Kalamár: Nočné búrkovanie, Na chvoste kométy, O mori čo ho(vo)rí

SERVIS

ZO ŽIVOTA SSS: Zástupcovia SSS odovzdali výročnú cenu Júli usovi Paštekovi; Stretnutia ružomberských spisovateľov: Prezentácia autorskej tvorby; Rendezvous pod schodmi

NEKROLÓG: Zomrel Anton Srholec; Odišiel Štefan Mruškovič

NOVINKY VYDAVATEĽSTVA SSS: Vladimíra Komorovská: Utešená família, 2015; Viktor Pelevin: S. N. U. F. F., 2015

PREČÍTAJTE SI: Na www.noveslovo.sk, Januárové číslo Slovenských pohľadov

Štefan Cifra: Oživujme kultúrnu verejnosť!

LiTERÁRIUM

Emil Poláčik: Balady: Chirurgická, Aktivačná, Spoločenská, Totalitárna, Dietetická, Opatrnícka, Realistická

Zdenka Kalčíková: Egometre

Ondrej Kalamár: Aforizmy

Jozef Bily: Drobničky XXL

Alexander Scholz: V zajatí frazeológie: 1. Opustená, 2. Návšteva, 3. Náhodnosti, 4. Na dedine, 5. Prebudenie

Zdenka Kalčíková: Aforizmus (dvoj)týždňa

ZAMYSLENIE

Viera Švenková: Elity