Pocta majstrovi Ignácovi Bizmayerovi (28. 4. 2017)

Pocta majstrovi Ignácovi Bizmayerovi (28. 4. 2017)

Ignác Bizmayer (v strede) si v kruhu gratulantov zaspieval s členkami folklórneho súboru Kraľovan. Foto © František Mach

 

Najznámejšou súčasnou osobnosťou figurálnej keramickej tvorby na Slovensku je národný umelec Ignác Bizmayer, ktorý 20. apríla oslávil 95. narodeniny a ktorý žije a pracuje vo svojom ateliéri v Modre-Harmónii. Pri tejto príležitosti usporiadali Slovenské národné múzeum-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, Modranská muzeálna spoločnosť a mesto Modra 28. apríla v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre slávnostný večer za účasti vzácnych hostí a gratulantov. Na slávnosti sa zúčastnil minister kultúry Marek Maďarič, exprezident Rudolf Šuster, predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá, poslanec NR SR Dušan Jarjabek, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Branislav Panis, primátor Modry Juraj Petrakovič i ďalší hostia.

Ignác Bizmayer

V tvorbe Ignáca Bizmayera nachádzame život, prácu, zvyky, obyčaje a rozličné obrady slovenského ľudu. Stvárnil typy postáv z ľudového prostredia – muzikantov, remeselníkov, vinohradníkov, tanečníkov... Ignác Bizmayer celý svoj tvorivý život strávil v Modre, stretal sa s vinohradníkmi, a tak značnú časť tvorby venoval vinohradníckej a vinárskej tematike. Medzi jeho najznámejšie diela patrí stvárnenie práce vo vinohradoch pod názvom Vinohradnícky rok (1954 – 1958) a dielo Vinohradnícka lajtra (1986) ťahaná koníkmi. Cyklus Vinohradnícky rok znázorňuje ťažkú prácu vinohradníka počas celého roka: zima vo vinici, zatĺkanie štekov, strihačka, hnojenie, plevačka, viazačka, špricovka, kopačka, škrabačka, oberačka, lisovanie hrozna, koštovka, pretáčanie a oldomáš. Jeho práce sa nachádzajú v starobylej bašte v Galérii Ignáca Bizmayera, ktoré je súčasťou SNM-Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre. Každoročne navštívia expozíciu tisíce návštevníkov z domova i zo zahraničia.

 

Ignác Bizmayer, národný umelec, oslávil nádherné 95. narodeniny 28. 4. 2017 v Modre. Na obrázku (zľava): jubilant, exprezident Rudofl Schuster a minister kultúry SR Marek Maďarič. Foto © František Mach

 

Majster Ignác Bizmayer je nositeľom viacerých najvýznamnejších ocenení ako zaslúžilý umelec (1972), národný umelec (1982), najvyššieho štátneho vyznamenania od prezidenta SR Pribinov kríž I. stupňa (2003), Pocty Karola Plicku od ministra kultúry SR (2005) a i.

Dielo majstra prezentuje od roku 1994 Galéria Ignáca Bizmayera v starobylej bašte ochranných hradieb v Modre, o ktorej zriadenie sa osobitne zaslúžila Oľga Pavúková, vtedajšia riaditeľka Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, a ktorú po rokoch pustnutia pomohol v minulom storočí zrekonštruovať pre mesto Modra niekdajší minister pôdohospodárstva Ján Janovic, priateľ a obdivovateľ majstra.

 

FRANTIŠEK MACH, MATIK Modra

Vinohradnícky rok – dielo Ignáca Bizmayera

 

FOTOGALÉRIA: Pocta Ignácovi Bizmayerovi (28. 4. 2017)