ZBIERKA na obnovu rodného domu A. H. ŠKULTÉTYHO

ZBIERKA na obnovu rodného domu A. H. ŠKULTÉTYHO

Občianske združenie Spoločnosť A. H. Škultétyho pod vedením Mgr. Márie Hroncovej od roku 2018 do 19. 2. 2020 usporadúva na základe rozhodnutia MV SR

VEREJNÚ ZBIERKU NA OBNOVU RODNÉHO DOMU AUGUSTA HORISLAVA ŠKULTÉTYHO VO VEĽKOM KRTÍŠI,

ktorý je súčasťou evanjelickej fary na ulici A. H. Škultétyho č. 7 vo V. Krtíši.

Dobrovoľný peňažný príspevok môžete vložiť na osobitný účet zbierky číslo SK32 5200 0000 0000 1778 9765 v OTP Banke Slovensko, a. s.

Podporte obnovu domu významného štúrovca, spisovateľa, etnografa, podnecovateľa slovenskej literatúry a vzdelanosti, básnika a ev. farára A. H. Škultétyho (* 1819 – † 1892), rektora prvého slovenského gymnázia v Revúcej.

Doposiaľ sa podarilo vyzbierať 6 tisíc eur, ktoré stačili iba na novú strechu, pritom treba ešte veľa práce a investícií, celkovo asi 40 tisíc eur, keďže budova je viac ako 200 ročná.

Ďakujeme za podporu.

TATIANA BLICHOVÁ