18. 8. – Pocta Jánovi Švantnerovi na Festivale Cap à l'Est 2016 – v Banskej Štiavnici

18. 8. – Pocta Jánovi Švantnerovi na  Festivale Cap à l'Est 2016 – v Banskej Štiavnici

Capalest, občianske združenie, Štiavnické Bane, pozýva

na program Festivalu Cap à l'Est 2016

Pocta Jánovi Švantnerovi

vo štvrtok 18. augusta o 17.00 hod. v Art Café v Banskej Štiavnici.

Vstup voľný.

VIAC

***
Ak sa pri diele Jána Švantnera obmedzíme na hutnosť a rozsah, veľkosť a intenzitu, zistíme, že patrí medzi hlboko cítiacich a mysliacich básnikov, …vždy mi pripomína tých, s hlbokými jazvami na srdci. Na druhej strane je to jeden z najplodnejších prekladateľov z francúzštiny, ktorý sa dotýka tých najväčších… od Boileau až po Bennefoya cez Valéryho, St-Exupéryho. Podarilo sa mu spraviť čitateľnými tých najmenej zrozumiteľných francúzskych autorov ako Mallarmého a Claudela, ktorého Päť veľkých ód prinášame v jeho preklade.

***

Z programu Cap à l'Est 2016:

20. 8. – Bilingválne incenované čítanie Paul Claudel : Päť veľkých ód (výber úryvkov) – v sobotu 20. 8. 2016 o 18.30 hod. v Kostole sv. Kataríny v Banskej Štiavnici.