20. 8. – Bilingválne incenované čítanie Paul Claudel : Päť veľkých ód (výber úryvkov) – v Banskej Štiavnici

20. 8. – Bilingválne incenované čítanie Paul Claudel : Päť veľkých ód (výber úryvkov) – v Banskej Štiavnici

Capalest, občianske združenie, Štiavnické Bane, pozýva na program Festivalu Cap à l'Est 2016

Bilingválne inscenované čítanie

Paul Claudel : Päť veľkých ód (výber úryvkov)

o 18.30 hod. v Kostole sv. Kataríny v Banskej Štiavnici.

Vstupné: 10 eur/7 eur

VIAC

***

Päť veľkých ód tvorí výnimočné dielo, v ktorom básnik zhmotnil svoje úvahy o stvorení. Prečo, ako a pre koho? Na pomoc k hĺbkovej osobnej reflexii o umení reči si prizval deväť múz.

Preklad: Ján Švatner

***

Účinkujú Štefan Bučko, Katarína Šafaříková a Michel de Maulne

Hudba : Martin Gajdošík

***

Z programu Cap à l'Est 2016:

18. 8. – Pocta Jánovi Švantnerovi na Festivale Cap à l'Est 2016 – vo štvrtok 18. augusta o 17.00 hod. v Art Café v Banskej Štiavnici