Pucovská, K.: Poetické nóvum v novom vydavateľstve. [V. Benková, E. Farkašová: Listy vo vetre/lišće na vetru, 2018]

04.07.2018 14:58

 

Viera Benková, Etela Farkašová

LISTY VO VETRE/LIŠĆE NA VETRU

Ilustrácie Květoslava Fulierová

Báčsky Petrovec (Srbská republika):

Vydavateľstvo JČ, 2018

 

Poetické nóvum v novom vydavateľstve

KATARÍNA PUCOVSKÁ

Nová spoločná kniha poézie Viery Benkovej a Etely Farkašovej Lišće na vetru, preložená do srbčiny, prináša niečo celkom nové. Úplné nóvum v slovensko-srbskej literatúre je poézia haiku našich známych spisovateliek píšucich po slovensky, ktoré sa po prvý raz predstavujú s touto miniatúrnou trojveršovou básnickou formou v preklade do srbčiny. Zrejme svetlo sveta čochvíľa uzrú aj pôvodné verše napísané po slovensky. Haiku E. Farkašovej už síce boli publikované aj v slovenčine, v roku 2014 vyšla jej zbierka Načúvam ránu, z ktorej je aj výber v knihe Lišće na vetru, no Viera Benková sa prezentuje ako autorka haiku po prvý raz. Jej slovenská zbierka haiku má onedlho vyjsť v Slovenskom vydavateľskom centre v Báčskom Petrovci (Srbsko) pod názvom Panónske haiku. Ďalšou novinkou či kuriozitou uvedenej knihy je Vydavateľstvo JČ z Báčskeho Petrovca, ktoré sa touto útlučkou, no predsa kvalitnou a graficky pekne riešenou knižočkou, predstavuje po prvý raz.

Haiku je žáner japonskej poézie pozostávajúci tradične zo 17 slabík usporiadaných do troch veršov poradím 5 + 7 + 5 a zo svojich prísnych obmedzení urobilo svojrázne umenie. Núti básnika vyjadriť svoju úvahu, radosť či nepokoj šiestimi-siedmimi slovami a nimi vystihnúť to podstatné. Básnikovu myšlienku si treba dotvoriť. Daniel Hevier haiku definuje ako „krásu na tri riadky“. Podľa neho je to čistý pocit vyjadrený sústredeným ukladaním lístočkov slov na hladinu papiera. Z haiku V. Benkovej: „na pere vlaha / letná pokožka tela / dennodenný smäd“ („na usni vlaga / vreli drhtaji tela / neprestana žedj“). V. Benková (1939) a E. Farkašová (1943) sa už dlhšie venujú aj tejto náročnej poetickej tvorbe, pravda, na svoj originálny spôsob, a čitateľovi ponúkajú svojský pohľad na prísne stanovený verš, čo do slovenskej súčasnej tvorby prináša osvieženie a originalitu... Naša známa dolnozemská poetka V. Benková, slovenská krajanská poetka, z Báčskeho Petrovca (Srbsko) svoju časť v knižke pomenovala Panónske haiku a Etela Farkašová z Bratislavy svoje haiku zoradila do Modlitby farieb. Modlitba farieb znie, keď nemo načúva dychu rannej rosnej záhrady: „nemo slušam dah / jutarnjeg rosnog vrta / molitva boja.“

Výber a preklad básní do srbčiny urobili Anna Dudášová a Viera Benková, knižku ilustrovala Květoslava Fulierová. Redaktorom vydania je Jaroslav Čiep. Kniha vyšla v náklade 200 kusov ako prvé vydanie nového Vydavateľstva JČ z Báčskeho Petrovca.

 

---

Bibliografický odkaz:

PUCOVSKÁ, Katarína: Poetické nóvum v novom vydavateľstve. [Recenzia knihy: Viera Benková, Etela Farkašová: Listy vo vetre/lišće na vetru, Vydavateľstvo JČ, 2018]. In: Literárny týždenník, č. 23 – 24, ročník: XXXI, vyšlo 20. 6. 2018, ISSN 0862-5999, s. 12. Dostupné na internete: <TU>.