Mach, F.: Víno – jedinečné umelecké ľudské dielo [F. Malík, a kol.: Abecedarium Vini, 2017]

31.01.2018 14:14

 

Fedor Malík a kol.

ABECEDARIUM VINI

Fedor Malík a syn, 2017, 319 s., ISBN 978-80-97086336 (viaz.)

 

Víno – jedinečné umelecké ľudské dielo

FRANTIŠEK MACH

Autorský kolektív pod vedením Fedora Malíka, známeho slovenského vedca, pedagóga a degustátora, pripravil pre odbornú verejnosť a priateľov vína novú publikáciu Abecedarium vini. Spoluautormi knihy sú Katarína Furdiková, Tibor Ruman, Fedor Malík jr. a Peter Cpin. „Abeceda vína“ nadväzuje na Vinársky lexikón vydaný pred piatimi rokmi. Nová publikácia má v porovnaní s lexikónom dvakrát toľko autorských hárkov i nových a prepracovaných hesiel a je ilustrovaná štyrmi stovkami obrázkov, schém, grafov a chemických vzorcov. Víno je posvätný nápoj, a preto by sme mu mali venovať úctu a poznať ho. V tomto duchu sa uskutočnilo v novembri minulého roka v školskej jedálni SVOŠ v Modre stretnutie profesora vína Fedora Malíka, ktorý prevzal štafetu vedca, pedagóga po nestorovi Jánovi Farkašovi či Antonovi Gavorníkovi z Modry, s jeho študentmi, s pedagógmi, vedcami, podnikateľmi a priateľmi dobrého vína. Na slávnosti sa zúčastnili ako hostia vedec Jozef Šimúth, šľachtiteľ Ondrej Korpáš a vinár Ľudovít Žofiak, ktorí novú publikáciu uviedli do života, keď ju symbolicky poliali šumivým vínom v stave zrodu, ako aj vinári Eduard Šebo, Ladislav Šebo, primátor mesta Holíč Zdenko Čambal, primátor Modry Juraj Petrakovič, starosta Šenkvíc Peter Fitz, Zdenka Šuranská, šéfredaktorka časopisu Vinič a víno a iní. Ako uviedol J. Šimúth, encyklopédia Abecedarium vini je písaná pútavo ako napínavý príbeh. Odporúčame ju každému, kto sa chce rozhliadnuť ponad horizont bežnej konzumácie vína ako alkoholického nápoja a vnímať víno ako jedinečné umelecké ľudské dielo, ktoré nám vinohradníci a vinári pripravujú na zlepšenie nášho duševného a telesného zdravia.

 

- - -

Bibliografický odkaz:

MACH, František: Víno – jedinečné umelecké ľudské dielo [Recenzia knihy Fedor Malík a kol.: Abecedarium Vini, Fedor Malík a syn, 2017]. In: Literárny týždenník, č. 1 – 2, ročník: XXXI, vyšlo 17. 1. 2018, s. 13. ISSN 0862-5999. Dostupné na internete: <TU>.