Apfel, V.: Bez príkras, pravdivo [A. Baláž: Tábor padlých žien, 2017]

31.01.2018 14:49

 

Anton Baláž

TÁBOR PADLÝCH ŽIEN

Bratislava: Marenčin PT, 2017, 4. vyd., 293 s.,

ISBN 978-80-569-0074-1

Bez príkras, pravdivo

VILIAM APFEL

Už len starí Bratislavčania a tí, čo sa sem prisťahovali hneď po skončení druhej svetovej vojny, si pamätajú na mesto tých čias, na jeho podivné štvrte, akou bolo Podhradie, Zuckermandel či preslávená Vydrica. Najmä na ňu, lebo o nej je reč v úspešnom románe prozaika Antona Baláža Tábor padlých žien. Vo Vydrici totiž odpradávna predávali ten najkrajší a popritom najhriešnejší tovar na svete – lásku. Svet vykričaných domov, kedysi označovaný červenými lampášmi, po Februári 1948 dokonal rýchlo a bolestne – stačila jedna razia v tejto štvrti, a prostitútky nový režim „zlikvidoval ako triedu“. Prichytené a zadržané ženy upratali pracovníci bezpečnosti a takisto vojaci ako nežiaduce a nečisté zvyšky predošlého buržoázneho spôsobu života do pripraveného pracovného tábora, kde sa ich – panebože, akí to len museli byť idealisti!? – rozhodli poľudštiť osvetou a hlavne prácou. Baláž vo svojej knihe tieto ženy neidealizuje, ale ani priveľmi nezatracuje. Prečo aj? Jeho rozprávanie nesie so sebou náplň s prvkami humoru, ktorý občas prerastá hádam až do grotesky. Nejedna situácia v tábore k tomu totiž poskytuje dostatok vhodnej potravy, veď samo to zariadenie a jeho nanútené obyvateľky musia žiť a konať v neprirodzených (pre ne) podmienkach. A tak – aj vďaka autorovi – spolu s nimi prežívame všetky (mnohé vydarené) pokusy tunajších bývalých kurtizán figliarsky a prešibane vykývať s vedením tohto takzvaného nápravného zariadenia, so služobnicami režimu i s komunistickým režimom samým.

Tábor padlých žien sa takto stáva nielen svedectvom o smutne známych tragických rokoch v Česko- Slovensku, ale je aj výpoveďou o nezmyselnosti totalitného systému vo vzťahu k človeku, nech už by boli jeho morálne kvality akékoľvek. Je čestné a prospešné zároveň, že aj k tejto téme, ktorá našla svoju adekvátnu podobu v celovečernom filme, nakrútenom na Kolibe, bolo konečne vďaka A. Balážovi vyjadrené svedectvo pravdy v jej čistej a nefalšovanej podobe.

 

- - -

Bibliografický odkaz:

APFEL, Viliam: Bez príkras, pravdivo. [Recenzia knihy Anton Baláž: Tábor padlých žien, Marenčin PT, 2017]. In: Literárny týždenník, č. 1 – 2, ročník: XXXI, vyšlo 17. 1. 2018, s. 13. ISSN 0862-5999. Dostupné na internete: <TU>.