KALEIDOSKOP

Koncert pre klientov diakonie Umenie pod oknami v Bratislave (22. 5. 2020)

Záber z koncertu pod oknami (Zdroj foto: www.ecav.sk)   Na nádvorí Evanjelického domu starostlivosti na Partizánskej ulici 2 v Bratislave sa 22. mája t. r. uskutočnil koncert Umenie pod oknami – pre klientov Strediska Evanjelickej diakonie Bratislava (ED). Na koncert prišli aj rodinní...

<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Rubrika prináša spravodajstvo a informácie o udalostiach z oblasti literatúry, umenia, kultúry a o verejnospoločenských otázkach.

ČÍTAJTE ATRAKTÍVNE MÉDIUM PRE KULTÚRNU VEREJNOSŤ!

NAJNOVŠÍ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK