Ďalšie príklady dobrej praxe sú zo Starej Ľubovne, Lendaku a Popradu (29. 5. 2020)

Ďalšie príklady dobrej praxe sú zo Starej Ľubovne, Lendaku a Popradu (29. 5. 2020)

Na snímke tlačová beseda zástupcov ZMOS. Foto: archív ZMOS

 

Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje s predstavovaním príkladov dobrej praxe. Tentokrát sa sústredilo na podporu cestovného ruchu a športu.

Stará Ľubovňa – Nowy Sacz – spoločný splav rieky Poprad

Rozvoj cestovného ruchu je nerozlučne spojený s vodu. Príklad dobrej praxe „Medzinárodný rodinný splav po rieke Poprad na trase partnerských miest Stará Ľubovňa – Nowy Sacz“ prezentuje výsledok spolupráce pochádzajúcej z roku 1990.

Sám splav pozostáva zo štyroch etáp v celkovej dĺžke 88 km. Dlhoročná tradícia projektu pod záštitou družobných miest dáva najlepší dôkaz o kvalite medzinárodnej spolupráce oboch partnerských miest. V tejto aktivite sa spája zmysluplné trávenie voľného času, sociálno-psychologický potenciál a edukačné zameranie. Športový potenciál vrátane aktívnej cezhraničnej spolupráce znásobuje význam podpory cestovného ruchu na oboch stranách Vysokých Tatier.

Plavba pre rodiny s deťmi je rozdelená na tri až štyri dni. Prvý úsek vedie zo Starej Ľubovne do obce Čirč 25 km, počas druhého dňa nasleduje splav po Malý Lipník 21km, tretí deň sa vodáci dostanú do obce Piwniczna a to na dĺžke 23 km a v prípade, že sa rozhodnú pokračovať, štvrtý deň zavŕšia v poľskej obci Barčice  – 14 km.

Pobyt na vode je umocnený tým, že rieka Poprad je hraničnou riekou medzi Slovenskom a Poľskom. Úsek od Čirča pod Mníšek nad Popradom je veľmi zaujímavý. Sú tu navážané kamene, ktoré spomaľujú tok. V posledných rokoch prichádzajú dokonca zvedavci spoza oceánu, z americkej Floridy. Slávnostné otvorenie aktuálneho ročníka je naplánované na 2. júla 2020.

Lendak má prírodnú sánkarskú dráhu

Podtatranská obec Lendak z okresu Kežmarok prezentuje vzácny slovenský unikát. Na jeseň 2018 si prakticky a svojpomocne vybudovala prvú prírodnú sánkarskú dráhu. Na dĺžke 290 metrov, za siedmimi zákrutami môže najlepším pretekárom v cieli zažiariť maximálna rýchlosť na hranici 50 km/h. Dráha prioritne slúži na tréningy mládeže, no v kronike má zapísané aj prvé medzinárodné preteky. Prevádzkovanie je možné počas zimných mesiacov, práve vtedy je šanca získať ďalších nádejných sánkarov z radov detí. 

Dôvodom vybudovania sánkarskej dráhy bola ambícia skvalitniť športové podmienky sánkovania, ktoré má v regióne tradíciu. Nechýbala túžba vytvoriť priestor, aby deti ale i širšia verejnosť aktívne trávili voľný čas. Obrovskou devízou pri budovaní dráhy boli obyvatelia obce, ktorí svojou nezištnou prácou postavili miestny celoslovenský unikát. Jedinečná atrakcia láka turistov zo širokého okolia, pozitívne podporuje regionálny rozvoj. Prvé medzinárodné preteky mládeže o Pohár prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru za účasti pretekárov z Poľska i Česka, predstavujú výborný dôvod, prečo ich dostať do kalendára a pravidelne opakovať.

ZMOS vo februári predstavoval Areál snov v Dubinách, obce Selce, ktorá začala svojpomocne rekonštruovať a prevádzkovať skokanský mostík, https://npmodmus.zmos.sk/download_file_f.php?id=1288848. Ukazuje sa, že aj malé samosprávy ponúkajú zaujímavé riešenia.

Športová olympiáda v Poprade

Hlavnou myšlienkou „Športovej olympiády detí a mládeže“ je výchova, podpora a rozvíjanie športových talentov rôznych vekových skupín, od najmenších škôlkarov po najvyššie ročníky základných škôl. Tradícia organizovania športovej olympiády o aktivity takéhoto druhu, tento rok slávi svoju štvrťstoročnicu, hovorí o silnom záujme samosprávy, športových organizácii i samotných občanov. Spolupráca škôl so samosprávou dosahuje vysokú úroveň.

Hoci nápad detských športových súťaží ako taký nie je nový, dokonca sa opakuje pomerne často v rôznych modifikovaných formách, tento konkrétny príklad je po finančnej, personálnej, obsahovej, materiálnej, organizačnej, športovej a spoločenskej stránke skutočne výnimočný. Samotná olympiáda má dve časti: a) letnú, kde dominuje atletika, volejbal, malý futbal a tenis, b) zimnú, pre tatranské prostredie ideálnu, tvoria súťaže v behu na lyžiach, obrovskom slalome, snowboardovom slalome, curlingu, rýchlokorčuľovaní, sánkovaní a bowlingu.

1995 – Prvý ročník nadväzujúci na tradíciu Podtatranských hier mládeže.

2011 – K letnej časti pribúda olympiáda detí materských škôl.

2013 – Začína Kinderiáda, olympiáda žiakov 1.- 4. ročníka základných škôl s účasťou žiakov z Poľska a Maďarska.

2020 – V marci z dôvodu pandémie Covid-19 prichádza k zrušeniu zimnej časti, letné športové zápolenia detí však napriek tomu zostávajú stále aktuálne.

„Aj tieto, dnes predstavené príklady dobrej praxe ukazujú, že samosprávy, bez ohľadu na svoju veľkosť vysielajú jasné signály o tom, že aktívne tvoria svoje prostredie a prichádzajú s riešeniami, ktoré sa môžu udomácniť aj v iných obciach a mestách,“ zdôraznil predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger.

Námety na príklady dobrej praxe pochádzajú zo slovenských miest a obcí a z vlastnej analytickej činnosti národného projektu ModMUS. Rovnako sú vyhľadávané z podnetov, návrhov a informácií z médií. Každý príklad dobrej praxe je predmetom posúdenia expertov - starostov a primátorov s minimálne 8-ročnými skúsenosťami. K príkladom, ktoré sú hodnotiteľmi  vysoko ohodnotené, sú spracované manuály s názvom „Kroky k úspechu“, dostupné na webovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska v rubrike národného projektu „Modernizácia miestnej územnej samosprávy (ModMUS)“, https://npmodmus.zmos.sk/manual-kroky-k-uspechu.html a súčasne  zasielané všetkým samosprávam vrátane poslancov a asociácií pôsobiacich v prostredí miestnej územnej samosprávy.

Ďalšie príklady dobrej praxe budú predstavené o dva mesiace. 

 

MICHAL KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

 

 

 

(Stará Ľubovňa  – 29. mája 2020)