KALEIDOSKOP

CYRILO-METODSKÁ SLÁVNOSŤ v Dome seniorov v Dolnom Ohaji

Tisícstošesťdesiate výročie príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda k našim predkom a 1154. výročie smrti sv. Cyrila si seniori v Dome seniorov v Dolnom Ohaji pripomenuli cyrilo-metodskou slávnosťou. Organizátorom podujatia bol miestny Dom seniorov, občianske združenie...

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Rubrika prináša spravodajstvo a informácie o udalostiach z oblasti literatúry, umenia, kultúry a o verejnospoločenských otázkach.

ČÍTAJTE ATRAKTÍVNE MÉDIUM PRE KULTÚRNU VEREJNOSŤ!

NAJNOVŠÍ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK