Literárny týždenník 2017

Rok 2017, XXX. ročník

Literárny týždenník 23 – 24/2017

Literárny týždenník 23 – 24 z 21. júna 2017 prináša: ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEľOV (7. 6. 2017 ŽILINA) * Uskutočnilo sa riadne Členské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov v Žiline Pozitívna bilancia úloh – náročné ciele do budúcnosti (Spracoval: Štefan Cifra)  *...

Literárny týždenník 21 – 22/2017

Literárny týždenník 21 – 22 zo 7. júna 2017 prináša: ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 7. 6. 2017 V ŽILINE * Peter Jaroš, čestný predseda SSS: Smelo, ale nie ľahostajne...: Pozdrav účastníkom Členského zhromaždenia SSS 7. 6. 2017 V Žiline * Jaroslav Rezník, čestný...

Literárny týždenník 19 – 20/2017

Literárny týždenník 19 – 20 z 24. 5. 2017 prináša: ÚVODNÍK Eva Fordinálová: List z púšte... ZO ŽIVOTA SSS * Pred Členským zhromaždením Spolku slovenských spisovateľov: O činnosti odbočiek SSS od júna 2013 do mája 2017: Bohaté aktivity a spolupráca * Jana Borguľová, tajomníčka...

Literárny týždenník 17 – 18/2017

Literárny týždenník 17 –18 z 10. 5. 2017 prináša: ÚVODNÍK * Miroslav Bielik: Spolok slovenských spisovateľov pred členským zhromaždením ROZHOVOR * Rozhovor s MIROSLAVOM ČÍŽOM, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky: O názorovej polarizácii spoločnosti (zhovára sa Milan Augustín) ZO...

Literárny týždenník 15 – 16/2017

Literárny týždenník 15 – 16 z 26. apríla 2017 prináša:   ÚVODNÍK Pavol Dinka: Špirála mlčania... AKTUALITY Jozef Markuš: Perspektívy slovenského osudu (Úryvok z knihy pred vydaním Slovenské osudy – slovenský osud. Bratislava: Post Scriptum, 2017. 592 s.) IGNÁC BIZMAYER sa dožil 95...

Literárny týždenník 13 – 14/2017

Literárny týždenník 13 – 14/2017 prináša:   ÚVODNÍK Štefan Cifra: Radostné sviatky KOMENTÁRE/DOMOV Anton Hrnko na ostatnom riadnom zasadnutí Národnej rady Slovenskej republiky: O amnestiách a o Kiskových letoch AKTUALITY Jubilejný seminár o živote a diele MILANA VÁROŠA: Hľadač umeleckých...

Literárny týždenník 11 – 12/2017

Literárny týždenník 11 – 12 z 29. marca 2017 prináša:   ÚVODNÍK Pavol Dinka: Populizmus OSOBNOSTI/LITERATÚRA Eva Fordinálová: Celonárodné oslavy 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, významnej osobnosti našich národných dejín, v Beckove: Slovenské pohľady na svet SLOVENSKÁ...

Literárny týždenník 9 – 10/2017

Literárny týždenník 9 – 10 z 15. marca 2017 prináša: ÚVODNÍK * Pavol Dinka: Platónova jaskyňa AKTUALITY * Štefan Cifra: Jubilejný seminár o živote a tvorbe slovenského spisovateľa, emeritného politika a diplomata ANTONA HYKISCHA: Čas majstra... * Ján Čomaj: Takmer zabudnutý úspešný novinár...

Literárny týždenník 7 – 8/2017

Literárny týždenník 7 – 8 z 1. marca 2017 prináša: ÚVODNÍK * Pavol Dinka: Strach... AKTUALITY * Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov: Ku kauze so sídelnou spisovateľskou budovou v Bratislave: Ľady sa pohli * Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy * Cesty Vincenta Šikulu sa...

Literárny týždenník 5 – 6/2017

Literárny týždenník 5 – 6 z 15. februára 2017 prináša: ÚVODNÍK Pavol Dinka: Zajakávanie mediálnej mysle ROZHOVOR Posilniť čitateľskú gramotnosť: Rozhovor s PETROM PLAVČANOM, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (zhovára sa Vladimír Bačišin) AKTUALITY PREČÍTALI SME V...

<< 1 | 2 | 3 >>