Rekonštruované SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, 2016. Foto: @ František Mach

Rekonštruované SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, 2016. Foto: @ František Mach