Bývalá evanjelická fara s pamätnou tabuľou Karola a Ľudovíta Štúra na Dolnej ul. v Modre, 2016. Foto: @ Štefan Cifra

Bývalá evanjelická fara s pamätnou tabuľou Karola a Ľudovíta Štúra na Dolnej ul. v Modre, 2016. Foto: @  Štefan Cifra