Obnovený náhrobný areál Ľ. Štúra v Modre, 2015. Foto: @ Štefan Cifra

Obnovený náhrobný areál Ľ. Štúra v Modre, 2015. Foto: @ Štefan Cifra