Obnovený náhrobný areál Ľ. Štúra v Modre. Zľava: primátor J. Petrakovič, prednosta M. Gavornik, I. Krčmárová z MÚ Modra. Foto: @ František Mach

Obnovený náhrobný areál Ľ. Štúra v Modre. Zľava: primátor J. Petrakovič, prednosta M. Gavornik, I. Krčmárová z MÚ Modra. Foto: @ František Mach