Obnova Kostola narodenia sv. Jána Krstiteľa na cintoríne v Modre, 2015. Foto: @ František Mach

Obnova Kostola narodenia sv. Jána Krstiteľa na cintoríne v Modre, 2015. Foto: @ František Mach