Oľga Pavúková, riaditeľka Múzea Ľudovíta Štúra v Modre (na javisku druhá sprava) na spomienke k úmrtiu Ľ. Štúra v Modre v roku 2006. Foto: © František Mach

Oľga Pavúková, riaditeľka Múzea Ľudovíta Štúra v Modre (na javisku druhá sprava) na spomienke k úmrtiu Ľ. Štúra v Modre v roku 2006. Foto: © František Mach