Oľga Pavúková. Spomienka k úmrtiu Ľ. Štúra. 2006. Foto: © František Mach

Oľga Pavúková. Spomienka k úmrtiu Ľ. Štúra. 2006. Foto: © František Mach