Literárny týždenník
Časopis Spolku slovenských spisovateľov

 

Redakcia online verzie Literárneho týždenníka

 

Vydavateľ: Kultúrno-literárna akadémia, n. o.
Riaditeľ: Miroslav Bielik
Sídlo neziskovej organizácie:
Laurinská 2, 811 01, Bratislava 1
IČO: 50589148
 

Vedúci redaktor: Igor Válek

 +421 940 734 586

@ redakciaonline@literarnytyzdennik.sk